Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Blodtryksmedicin koblet til nedsat risiko for tarmkræft

Blodtrykssænkende lægemidler som ACE-hæmmere kobles til lavere risiko for at udvikle tyktarms- og endetarmskræft i stort observationelt studie.

Enhertu i hastig evaluering mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop givet tilladelse til hastig evaluering af Enhertu (trastuzumab deruxtecan) som monoterapi mod metastatisk eller inoperabel HER2-positiv brystkræft.

Lynparza EU-godkendt mod særllig kræft i bugspytkirtlen

Lynparza (olaparib) er godkendt i EU for patienter med kimlinje BRCA-muteret (gBRCAm) metastatisk kræft i bugspytkirtlen.

Japan godkender Tabrecta mod avanceret ikke-småcellet lungekræft med mange mutationer

MET-hæmmeren Tabrecta (capmatinib) er nu også godkendt i Japan som førstelinjebehandling mod avanceret eller tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft med mange mutationer (METex14).

Ældre med BRCA-muteret bugspytkirtelkræft har også gavn af Lynparza

Ældre patienter med BRCA-muteret, metastatisk bugspytkirtelkræft opnår samme gode effekt med samme sikkerhedsprofil som hos yngre patienter, ved behandling med Lynparza (olaparib), viser en lille undergruppe-analyse af resultater fra fase III-studiet POLO.

Pembrolizumab anbefales mod metastatisk hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje systemisk palliativ behandling til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1. 

Formand: Vi skal måske flytte efteruddannelse til DSKO's regi

De kappede bånd til industrien har haft konsekvenser for de danske kræftlægers adgang til efteruddannelse. Nu henhører al efteruddannelse under regionerne men bliver i stigende grad den enkelte kræftlæges ansvar.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os