Spytkirtelkræft lever et liv i skyggen

Spytkirtelkræft er en sjælden og forskelligartet kræftsygdom, hvor udviklingen af medicin ser ud til at stå stille. Lige nu bruges kirurgi og stråleterapi næsten udelukkende som behandling, og hvis det ikke slår til, er de behandlende læger langt henad vejen på bar bund.

Studie skal afdække effekt af PRO hos HNSCC-patienter i strålebehandling

Forskning i PRO (Patient Reported Outcomes) er udbredt inden for den medicinske kræftbehandling. Nu skal et nyt studie afdække effekten af PRO blandt patienter med hoved-halskræft i strålebehandling. Håbet er, at anvendelsen af PRO kan føre til øget livskvalitet i patientgruppen.

DCCC-projekter skal forbedre adgang til protonterapi ved hovedhalskræft

To nye nationale projekter modtager støtte fra DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center) til hhv. at afdække behandlingsmuligheder med protonterapi til patienter med hovedhalskræft og udvikling af en opfølgningsmodel til patienter, som er behandlet for kræft i spiserør eller mavesæk.

Keytruda godkendt til førstelinjebehandling af metastatisk HNSCC

Europa-Kommissionen har godkendt Keytruda (pembrolizumab) som monoterapi eller i kombination med platin- og 5-fluorouracil (5-FU) kemoterapi, til førstelinjebehandling af patienter med metastatisk eller ikke-resekterbar tilbagevendende hoved- og hals-pladecellecarcinom (HNSCC), hvis tumorer udtrykker PD-L1.

Opdaterede immunterapi-data er vigtigste hoved-halskræftnyhed

ASCO: Årets vigtigste ASCO-nyhed inden for hoved-halskræft er opdaterede data fra Keynote-048-studiet, som viser, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) kun giver en overlevelsesgevinst i første linje for PD-L1-positive patienter, hvor der er en klar effekt af behandlingen.

Gode resultater for mindre toksisk behandling af hoved-halskræft

ASCO: Selvom immunterapi dominerer hoved-halskræftområdet lige nu, er der stadig brug for at finde effektive og mindre toksiske behandlinger end de nuværende til de PD-L1-negative patienter, som ikke har gavn af immunterapi. Det mener overlæge Claus Andrup Kristensen fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet.