Enhertu anbefalet mod HER2-positiv fremskreden gastrisk cancer i EU

EMA’s komité for humane lægemidler (CHMP) anbefaler, at Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) får markedsføringstilladelse som monoterapi mod fremskreden HER2-positiv gastrisk eller gastroøsofageal junction (GEJ) adenokarcinom, som tidligere er blevet behandlet med ét trastuzumab-baseret lægemiddel. 

Slukning af to nøglegener ansvarlig for resistens ved ATR-hæmmerbehandling

Mavekræft kan udvikle resistens over for ATR-hæmmere ved at slukke for aktiviteten af ​​to nøglegener, viser en ny undersøgelse. Resultaterne kan være med til at bane vejen for, at en genetisk test i fremtiden kan forudsige, hvilke patienter der er mest tilbøjelige til at have gavn af ATR-hæmmere.

Valg af assay afgør mavekræftpatienters PD-L1-status

ASCO: Forskellige assays til at måle PD-L1-ekspression giver afvigende resultater, når de anvendes på de samme prøver fra patienter med kræft i maven, viser nyt observationsstudie.