Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Mavekræft

Stivarga kan komme til at spille en rolle i tredje linje mod refraktær mave- og spiserørskræft

ASCO GI: Stivarga (regorafenib) øger den samlede overlevelse hos patienter med avanceret refraktær mave- og spiserørskræft, som har fået minimum to tidligere behandlinger. Effekten er ikke slående, men tyrosinkinasehæmmeren kan måske komme til at spille en rolle for udvalgte patientgrupper eller i kombination med andre lægemidler.

Langtidsdata manifesterer potentialet ved immunterapi til fremskreden mave-spiserørskræft

ASCO GI: Længere opfølgningsdata fra to store fase III-studier bekræfter, at patienter med avanceret mave- og spiserørskræft opnår en overlevelsesgevinst (OS), når de får immunterapi i første linje. Studierne underbygger fortællingen om, at behandlingen af mave- og spiserørskræft nu for alvor er på vej ind i en ny tidsalder.

Enhertu anbefalet mod HER2-positiv fremskreden gastrisk cancer i EU

EMA’s komité for humane lægemidler (CHMP) anbefaler, at Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) får markedsføringstilladelse som monoterapi mod fremskreden HER2-positiv gastrisk eller gastroøsofageal junction (GEJ) adenokarcinom, som tidligere er blevet behandlet med ét trastuzumab-baseret lægemiddel. 

Slukning af to nøglegener ansvarlig for resistens ved ATR-hæmmerbehandling

Mavekræft kan udvikle resistens over for ATR-hæmmere ved at slukke for aktiviteten af ​​to nøglegener, viser en ny undersøgelse. Resultaterne kan være med til at bane vejen for, at en genetisk test i fremtiden kan forudsige, hvilke patienter der er mest tilbøjelige til at have gavn af ATR-hæmmere.

Kultur