Kontinuerlig Xtandi-behandling efter sygdomsfremgang forbedrer PFS

ASCO-GU: Det gav en forbedring i den progressionsfri overlevelse ved at fortsætte med Xtandi (enzalutamid) plus kemoterapi og prednison sammenlignet med placebo hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), som tidligere havde oplevet sygdomsprogression på enzalutamid alene.