Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Pauser i TKI-behandling påvirker ikke overlevelsen ved nyrekræft

Et lejlighedsvist pusterum fra behandling med en tyrosinkinasehæmmer (TKI) påvirker ikke patienter med nyrekræfts samlede overlevelse. Det viser fase III-studiet STAR, der som det første af sin slags har undersøgt behandlingsafbrydelser ved nyrecellekarcinom.

Triplet mod avanceret nyrekræft har potentiale som ny førstelinjebehandling

ESMO: Patienter med tidligere ubehandlet avanceret/metastatisk renalcellekarcinom (aRCC) i intermediær eller dårlig prognosegruppe opnår en signifikant bedre progressionsfri overlevelse (PFS), når de behandles med Cabometyx (cabozantinib) kombineret med dobbelt-immunterapi fremfor dobbelt immunterapi alene.

Kultur