Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Tarmkræft

Nyligt vægttab øger risikoen for kræftdiagnose

Sundhedsprofessionelle, der har oplevet vægttab inden for de seneste to år, har en signifikant højere risiko for at få en kræftdiagnose i de efterfølgende 12 måneder sammenlignet med dem uden nyligt vægttab.

AI og blodprøver skal føre til tidlig opsporing af tarmkræft

Et nyt ambitiøst EU-studie med titlen DIOPTRA vil kombinere kunstig intelligens (AI) og blodprøver i et forsøg på at identificere tarmkræft i dens tidligste stadier, så flere overlever kræften. Formålet med studiet er at at gøre tidlig opsporing af tarmkræft mere tilgængelig og effektiv i hele EU.

Immunterapi-kombi mod metastatisk tarmkræft skuffer

Lenvima (lenvatinib) plus Keytruda (pembrolizumab) formår ikke at øge overlevelsen ved metastatisk tarmkræft, viser et nyt fase III-studie. Der blev dog observeret forbedringer blandt visse undergrupper. 

Proteiner i godartede tarmpolypper afslører risikoen for tarmkræft

Danske forskere har udviklet en metode til at forudsige risikoen for tarmkræft hos personer, som får fjernet godartede polypper (adenomer) i forbindelse med tarmkræftscreeningen. Ved at kortlægge adenomets samlede proteinmængde – også kaldet proteomet – kan de med stor sikkerhed forudsige, om patienten med tiden vil udvikle tarmkræft.

Lægeforeningen om AUH-sagen: Det er svært at blive hørt oppe i systemet

Opråb fra flere læger og henvendelser til whistleblower-ordningen om forholdene på Mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital ledte ikke til forandringer på afdelingen. Ifølge formanden for Lægeforeningen er det et eksempel på en stigende tendens, hvor lægefagligheden har svært ved at blive hørt.

Kultur