Signifikant effekt af rucaparib ved ovariekræft på tværs af subgrupper

ASCO: Rubraca (rucaparib) som monoterapi er effektiv som førstelinje vedligeholdelsesbehandling ved fremskreden ovariecancer. I et nyt fase III-studie er der en signifikant fordel i den progressionsfrie overlevelse ved behandlingen - også på tværs af biomarkører.

Tuoyi viser lovende takter mod blærekræft

ASCO: Patienter med fremskreden blærekræft responderer godt på behandling med PD-1-hæmmeren Tuoyi (toripalimab) i anden linje.

Adjuverende immunterapi mod blærekræft godkendt i EU

Europa-Kommissionen har godkendt adjuverende behandling med Opdivo (nivolumab) til personer med PD-L1-positiv muskelinvasiv urothelial karcinom, som har en høj risiko for tilbagefald efter at have gennemgået radikal resektion. Opdivo er den første adjuverende immunterapi mod blærekræft, der godkendes i EU.