Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Hudkræft

IBD-medicin forbundet med øget risiko for kræft

Flere danske studier viser, at IBD-patienter har en mange gange øget risiko for blandt andet hudkræft, hvis de får immunmodulerende behandling. Fordelene ved behandlingen overstiger dog stadig ulemperne, mener forskere.

Ny beregningsmodel kan udpege højrisikopatienter med modermærkekræft

En ny beregningsmodel kan forudsige langtidsoverlevelsen for patienter med stadium II modermærkekræft. Det viser et studie, som konkluderer, at modellen kan bruges i daglig praksis både med (ideelt set) og uden at udføre SN-biopsi til at identificere højrisikopatienter.

FDA godkender første T-celleterapi til patienter med modermærkekræft

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har besluttet at godkende lifileucel (Amtagvi), som den første tumor-afledte T-celle immunterapi indiceret til behandling af voksne patienter med inoperabel eller metastatisk modermærkekræft, som tidligere har modtaget andre behandlinger.

Nye super-T-celler kan revolutionere kræftbehandlingen

Britiske forskere har identificeret en ny gruppe overlegne T-celler, der genkender mere end ét antigen. Opdagelsen bryder med et immunologisk grundprincip og kan vise sig at blive en essentiel nøgle til mere potent immunterapi.

AI-model finder alle tilfælde af modermærkekræft i nyt studie

En model baseret på kunstig intelligens (AI) kan opdage tilfælde af modermærkekræft med 100 procents nøjagtighed, viser nyt studie. I studiet opdagede modellen mere end 99 procent af alle hudkræfttilfælde og 92,5 procent af præcancerøse læsioner.

Nuværende stadieinddeling for modermærkekræft bør muligvis ændres

Den nuværende stadieinddeling for melanom-patienter afspejler ikke risikoen for tilbagefald og død, viser et nyt ph.d.-studie, der for første gang viser den specifikke overlevelse og tilbagefaldsrisiko for de forskellige stadier. Det kan derfor være på tide at revurdere stadieinddelingen.

Nye danske data er et vigtigt indspark i debatten om rutinemæssige skanninger af patienter med højrisiko melanom

Den rutinemæssige anvendelse af PET-CT-skanninger i opfølgningen af melanom-patienter med høj risiko for tilbagefald har tidligere været genstand for stor diskussion. Nu slår et nyt studie fast, at skannings-strategien fører til en tidligere recidiv-opsporing og potentielt kan bidrage til forbedret overlevelse.

Positive resultater for kræftvaccine plus immunterapi

Kombinationen af en patientspecifik mRNA-baseret kræftvaccine og immuncheckpoint-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) forbedrer den tilbagefaldsfrie overlevelse for patienter med højrisiko modermærkekræft sammenlignet med Keytruda alene.

Medicinrådet siger ikke god for ny behandling mod modermærkekræft i årehinden

Selvom lægemidlet Kimmtrak (tebentafusp) kan forlænge patienternes liv og er mildere end nuværende behandlingsmuligheder mod human-leokocyt-antigen-(HLA) A*02:01-positiv ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft i årehinden (uvealt melanom), har Medicinrådet besluttet ikke at anbefale behandlingen.

Kultur