Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Nuværende stadieinddeling for modermærkekræft bør muligvis ændres

Den nuværende stadieinddeling for melanom-patienter afspejler ikke risikoen for tilbagefald og død, viser et nyt ph.d.-studie, der for første gang viser den specifikke overlevelse og tilbagefaldsrisiko for de forskellige stadier. Det kan derfor være på tide at revurdere stadieinddelingen.

Nye danske data er et vigtigt indspark i debatten om rutinemæssige skanninger af patienter med højrisiko melanom

Den rutinemæssige anvendelse af PET-CT-skanninger i opfølgningen af melanom-patienter med høj risiko for tilbagefald har tidligere været genstand for stor diskussion. Nu slår et nyt studie fast, at skannings-strategien fører til en tidligere recidiv-opsporing og potentielt kan bidrage til forbedret overlevelse.

Positive resultater for kræftvaccine plus immunterapi

Kombinationen af en patientspecifik mRNA-baseret kræftvaccine og immuncheckpoint-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) forbedrer den tilbagefaldsfrie overlevelse for patienter med højrisiko modermærkekræft sammenlignet med Keytruda alene.

Medicinrådet siger ikke god for ny behandling mod modermærkekræft i årehinden

Selvom lægemidlet Kimmtrak (tebentafusp) kan forlænge patienternes liv og er mildere end nuværende behandlingsmuligheder mod human-leokocyt-antigen-(HLA) A*02:01-positiv ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft i årehinden (uvealt melanom), har Medicinrådet besluttet ikke at anbefale behandlingen.

Danske patienter kan nu få T-celleterapi mod modermærkekræft

De danske sundhedsmyndigheder giver nu adgang til T-celleterapi mod modermærkekræft, selvom behandlingen ikke er godkendt. T-celleterapi har i kliniske forsøgt gjort hidtil uhelbredeligt syge patienter kræftfrie, men forskerne kæmper med at få den akademisk udviklede behandling godkendt i et system, der er bygget op om medicinalindustrien.

Forskere bremser hudkræft ved hjælp af kunstig menneskehud

Forskere fra Københavns Universitet har ved hjælp af kunstig menneskehud fundet ud af, hvordan man kan bremse hudkræft. Vejen går gennem hæmning af nogle specifikke signalveje, som har at gøre med cellevækst.

D-vitamin-studier peger i forskellige retninger for hudkræft

Mens nogle studier i tidernes løb har antydet, at kosttilskud af D-vitamin kunne nedsætte risikoen for udvikling af cancer som eksempelvis malignt melanom, har andre studier aflivet sammenhængen. Det kan stille dermatologer og klinikere i en svær gråzone.

Kultur