Nye data sår tvivl om resultatet af højt profileret PRO-studie

Kræftpatienter, som systematisk indrapporterer data om deres symptomer, har en bedre livskvalitet og symptomkontrol end patienter, der ikke gør dette. Det viser analyser af foreløbige data fra et nyt studie, der følger op på Ethan Baschs meget omtalte PRO-studie fra 2017.

Tafinlar-Mekinist-kombination får tidlig godkendelse af FDA

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed FDA har godkendt kombinationsbehandling med lægemidlerne Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib) til  patienter med inoperable eller metastatiske solide tumorer med BRAF V600E-mutation, som er progredieret og ikke har alternative behandlingsmuligheder.

EMA siger god for det biosimilære lægemiddel Vegzelma

Lægemidlet Vegzelma, der er en biosimilær udgave af blockbuster-præparatet Avastin (bevacizumab), har fået en positiv udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA’s komité for humane lægemidler (CHMP).

Nye tal: Flere overlever kræft i lang tid

For 15 år siden var 74 procent af kræftpatienter i live et år efter diagnosen. Det tal er nu 83 procent. Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, som sammenligner overlevelsen for kræftpatienter både over tid og mellem forskellige kræftformer.

Unge kræftramte efterspørger skræddersyede indsatser

Unge med kræft har brug for skræddersyede indsatser. Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, som har afdækket kræftramte unges behov og ud fra det foreslår en indsats, der skal tilpasses den enkelte unge kræftpatient.

Kræftforskning forbigået ved hyldest af danske kliniske forsøg

Syv uddelte priser gik til specialer og afdelinger med andre fokusområder end cancer, da kårigen af  'Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022' løb af stablen sidste uge. Det nationale kræftstudie ProTarget måtte nøjes med en nominering.

Højdosis ifosfamid er det mest effektive kemo-regime mod fremskredent Ewing Sarkom

ASCO: Behandling med højdosis Holoxan (ifosfamid) giver den største overlevelsesgevinst hos patienter med behandlingsrefraktær eller recidiverende Ewing Sarkom (RR-ES) sammenlignet med de tre andre kemoterapeutiske behandlingsmuligheder, der hyppigst anvendes til patientgruppen.