Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Lungekræft

Stort forsøg: Fynske borgere skal screenes for lungekræft

Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark lagde alle billet ind på at udvikle og afprøve screening for lungekræft. Men Sundhedsstyrelsen har nu valgt Region Syddanmark og nærmere bestemt Odense Universitetshospital.

Urinprøve kan potentielt afsløre tidlig lungekræft

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA har udviklet nanosensorer, der målretter mod lungekræftproteiner og producerer et signal i urinen, som kan måles med en papirteststrimmel.

Tecentriq-kombination øger PFS hos visse lungekræftpatienter

PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med bevacizumab og kemoterapi giver en klinisk fordel for patienter med EGFR- eller ALK-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som er progredieret før behandling med tyrosinkinasehæmmer (TKI). Det viser fase III-studiet ATTLAS.

Nye data taler for laveste dosis Enhertu ved metastatisk NSCLC

Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) giver klinisk betydelige responser ved begge testede doser i fase II-studiet DESTINY-Lung02, som omfatter patienter med tidligere behandlet metastatisk HER2-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). På baggrund af sikkerhedsprofilen favoriseres den laveste dosis.

Kultur