Ny ROS1-hæmmer viser lovende respons mod ROS1-positiv NSCLC

ROS1-hæmmeren taletrectinib (AB-106/DS-6051b) har vist opmuntrende responsrater og en gunstig sikkerhedsprofil hos patienter med ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), uanset tidligere behandling med crizotinib (Xalkori). 

Adjuverende Tagrisso afvist mod EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler ikke Tagrisso (osimertinib) som adjuverende behandling til patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) efter kurativ operation. Behandlingen forhindrer eller forsinker tilbagefald, men datagrundlaget er for usikkert, konkluderer rådet.

KRAS-hæmmer giver ikke den ventede overlevelsesgevinst mod NSCLC

ESMO: KRAS-hæmmeren Lumykras (sotorasib) forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med docetaxel, men giver ingen samlet overlevelsesfordel hos patienter med NSCLC med KRAS G12C-mutation, viser fase III-studie. Resultaterne kan forhåbentlig ændre praksis alligevel, siger overlæge.