Kvindelige melanompatienter overlever længere tid efter immunterapi end mænd

ESMO: Et dansk registerstudie finder at køn er en signifikant faktor for behandlingseffekt blandt danske melanompatienter i immunterapeutisk behandling. Kvinder har både øget progressionsfri overlevelse og øget samlet overlevelse. 

Det viser et dansk studie, der bliver præsenteret på ESMO 2022 (abstract #852P) og som udgør et fuldt datasæt omhandlende metastatiske melanompatienter behandlet med førstelinje immunterapi (anti-PD-1 og/eller anti-CTLA4) mellem 2011 og 2021 i Danmark.  

Analyserne viser køn som en signifikant faktor, hvad behandlingseffekt angår. Det er også tilfældet, når der er korrigeret for kliniske og prognostiske faktorer: Kvinderne opnåede øget progressionfri overlevelse (HR 1.16 (1,02-1,33), p=0,03) ved en median follow-up på 51 måneder (95% CI 44%-54%), kvinderne nød også øget samlet overlevelse med en femårsoverlevelse på 46 procent (41 til 51 procent) for kvinder mod 38 procent (34 til 42 procent) for mænd.

”Indtil videre er vi ret langt fra at snakke om at differentiere behandlingen mellem kønnene. Det nationale projekt skal afgøre, om vi overser noget. Jeg tror såmænd godt, at der kan være forskel på effekten af immunterapi mellem kønnene,” har studiets førsteforfatter, Søren Kjær Petersen fra Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, tidligere udtalt til Onkologisk Tidsskrift.

1461 patienter, 573 kvinder og 888 mænd, er blevet identificeret i melanom-databasen og derefter opdelt efter alder, ECOG-performance status, LDH, melanomstadie, BRAF-status, oprindelse (kutant eller ukendt primært melanom) og antal granulocytter.

Man fandt en højere frekvens af BRAF-mutationer og en lavere alder blandt kvinder, man fandt også forhøjet LDH og mere avancerede stadier af sygdommen blandt kvinderne. Tidligere metaanalyser har ifølge studiets forfattere haft mere modstridende konklusioner, når det kommer til forskellen på effekten af immunterapi hos mænd og kvinder.