Onkologer og kardiologer har skabt særligt ambulatorium i Vejle

Et eksisterende samarbejde mellem onkologer og kardiologer er blevet formaliseret og styrket på Vejle Sygehus med oprettelsen af et særligt ambulatorium, hvor onkokardiologiske patienter bliver vurderet forud for behandling, og kan få hurtigt hjælp, hvis der er risiko for hjertesvigt.

Det fortæller formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, overlæge Lars Henrik Jensen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.

”Helt overordnet har vi altid vidst, at vore kræftbehandlinger kan påvirke hjertefunktionen, det gælder både akut og senfølger,” siger han.

Lars Henrik Jensen indgår i et tæt samarbejde med hospitalets kardiologer i bestræbelserne på at finde kræftpatienter, der får påvirkning af hjertet på grund af kræftbehandling - og om muligt forebygge de problemer.

”Vi har altid haft et godt samarbejde med kardiologerne, men nu er det blevet organiseret, så der er et særligt ambulatorium, hvor de onkokardiologiske patienter kommer. Det letter den daglige praktiske håndtering til hurtigt at hjælpe de patienter, der har brug for hjælp,” siger Lars Henrik Jensen.

”Vi har flere og flere langtidsoverlevere, og der kommer mere fokus på dem, når de er helbredt for deres kræftsygdom. For vi skal også sikre, at de har et godt liv bagefter, og hjertesvigt på baggrund af kemoterapi er en alvorlig sag, som påvirker hele patientens liv.”

Smidige rutiner giver de bedste patientforløb

”Der er også en stor gruppe patienter med hjertesygdom, der skal opstarte kræftbehandling. Så inden vi begynder, vil vi have en status for den hjertesygdom og om de stoffer, vi har tænkt at bruge, er forenelige med hjertesygdom. Det kræver specielt dedikerede kardiologer, der også interesserer sig for kemoterapi og kan vurdere, om de forskellige former for kemoterapi har indflydelse på hjertet,” siger Lars Henrik Jensen.

”Heldigvis er der kardiologer, der finder både klinik og forskning spændende, og det stimulerer samarbejde om fælles projekter. Fælles forskningsprojekter løser både problemer for patienterne, og vi læger finder ud af, hvor behovene er, så man bliver klogere på hinandens specialer. Specifikt kigger vi på, om bivirkninger som brystsmerter til et stof, FU-5, kan forudsiges med en særlig scanning og måske forebygges med en kardiologisk grundig gennemgang.”

”Min holdning som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi er, at det er vigtigt, at vi ude omkring på afdelingerne sikrer et tæt og hurtigt samarbejde med de andre læger, der har med patienterne at gøre. Der er mange tilgrænsende specialer, når vi taler cancersygdom og cancerbehandling, og smidigere rutiner giver de bedste patientforløb,” siger Lars Henrik Jensen.