Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftens Bekæmpelse opfordrer Danske Regioner til at få styr på det 7. princip

Det syvende princip i grundlaget for Medicinrådets arbejde er afgørende for opbakningen til Medicinrådet, og det dur ikke, hvis princippet ikke virker i praksis, mener administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

”Det er nyt for mig, at der er problemer med at aktivere det syvende princip. Set fra Kræftens Bekæmpelses synspunkt er det syvende princip afgørende for hele opbakningen til medicinrådet, for det er der, Folketinget har udstukket lægens ret til, i konkrete situationer at vurdere anvendelsen af medicin på trods af, at den ikke er godkendt til standardbehandling, men det kræver jo, at princippet fungerer,” siger Jesper Fisker.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) blev under debatten ved den offentlige høring over Medicinrådet blandt andet spurgt, om Danske Regioner er bekendt med, at regionernes forskellige praksis i forhold til refundering af hospitalernes medicinudgifter medvirker til, at den enkelte hospitalslæge reelt ikke har mulighed for at anvende den syvende princip. Umiddelbart kunne regionsformanden ikke genkende billedet af, at der er problemer med at anvende princippet, men hun medgiver, at regionerne har forskellig praksis omkring refusion af udgifter til medicin, som ikke er anbefalet til standardbehandling.

”Men det er klart, at det er noget, vi kigger på og følger med i,” sagde hun.

Til det siger Jesper Fisker:

”Det har hele tiden været vores synspunkt, at det syvende princip er vigtigt, så vi vil da forfølge den sag og satse på, at det bliver håndteret, så det syvende princip rent faktisk er den mulighed for patienterne, som det hele tiden har været tænkt. Min opfordring vil være, at regionerne får diskuteret igennem, hvordan det kan komme til at fungere og fungere ens i alle regioner, så patienterne er stillet ens, uanset hvor de bor,” siger Jesper Fisker.

Oprindeligt lød formuleringen af Folketingets syvende princip fra 2016, at "det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling", men formuleringen i Danske Regioners vejledning blev i 2018, at der skal være "særlige forhold", der gør sig gældende for patienten, for at en læge kan udskrive medicin, der ikke er godkendt til standardbehandling, og det er ifølge Danske Patienter en del af problemet i forhold til at anvende det syvende princip.

”Regionerne er jo nervøse for, at lægerne kan finde på at benytte det syvende princip til at udhule Medicinrådets beslutning, og det er også fair nok, for det er heller ikke sådan, princippet er tænkt, men det har hele tiden været meningen, at en læge og patient skal have mulighed for at prøve en behandling af, hvis det giver mening i det enkelte tilfælde, og det dur ikke, at man de facto kommer til at udhule det syvende princip med den formulering,” siger Jesper Fisker, der samtidig understreger, at han føler sig tryg ved, at problemet vil blive løst.

”Jeg synes, at Stephanie Lose gav håndtryk på, at det syvende princip er gældende og skal fungere, og det lød også som om, at hun gerne så, at de nærmer sig en ens håndtering i de forskellige regioner, og det vil vi bestemt holde fast i, at de skal,” siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift