Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Vigtigste nyhed i år er inden for metastatisk HER2-positiv brystkræft

SABCS: Det studie, som professor Anders Bonde Jensen, som er overlæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, mener, er mest interessant på årets SABCS og det, som umiddelbart får størst betydning nu og her, er fase II-studiet HER2CLIMB.

HER2CLIMB viser, at tilføjelse af tyrosinkinasehæmmeren (TKI'en) tucatinib til trastuzumab og kemoterapi forbedrer overlevelsen for patienter med metastatisk HER2-positiv brystkræft.

”Det er så tydelig en overlevelsesforbedring, at det vil være et studie, som bør lede til godkendelse af stoffet snart. Det er umiddelbart anvendeligt nu og her, når de vigtige procedurer er gået igennem. Det er det i år, som står først for i forhold til at kunne ændre vores behandlingsstrategi så hurtigt, vi kan,” siger Anders Bonde Jensen.

Han anslår, at der går mellem et halvt og et helt år, inden lægemidlet er blevet behandlet af først det amerikanske lægemiddelagentur FDA, det europæiske lægemiddelagentur EMA, og så Medicinrådet, og det kan blive et tilbud for danske patienter.

En godkendelse af tucatinib vil betyde endnu en mulighed til gruppen af HER2-positive patienter, hvor der i forvejen er mange gode muligheder, fortæller Anders Bonde Jensen.

”Det betyder, at vi får endnu en god mulighed for at give patienterne en behandling, som forbedrer deres situation efter, at de har fået anden behandling. En væsentlig ting ved tucatinib er, at det også virker på patienter med spredning til hjernen, som er en af de ting, vi virkelig slås med. Jo længere tid, man har behandlet patienter med HER2-positiv sygdom, som har metastaseret, des større er risikoen for hjernemetastaser. Der er meget få af de stoffer, vi ellers har til rådighed, som for alvor gør en forskel for denne gruppe. Så det er rigtigt positivt for dem, at der er effekt med tucatinib,” siger han.

Han fremhæver også det helt nye antistofkonjugatet trastuzumab deruxtecan (T-Dxd), som er testet hos patienter, som har været igennem megen behandling, men stadig ser ud til at have gavn af behandlingen. På SABCCS viste resultaterne af fase II-studiet DESTINY-Breast01, at T-Dxd gav en markant effekt hos kvinder med stærkt forbehandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft.

”Det bliver rigtigt spændende at se, når der kommer fase III-resultater. Det er både interessant, fordi det ser ud til at have nogle kliniske implikationer, men også fordi selve stoffet er et helt nyt koncept og en spændende måde at arbejde på, som helt klart kan åbne nogle nye muligheder,” siger Anders Bonde Jensen og opsummerer:

”Alt i alt har vi fået nogle nye stoffer til HER2-positiv sygdom, som komplementerer dem, vi har i forvejen, og som giver nogle bedre muligheder for vores patienter.”

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift