Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Studie: Markant effekt på forbehandlede HER2-brystkræft med metastaser

SABCS: Forsøgsmidlet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) har markant effekt på patienter med avanceret HER2-brystkræft, som ikke har haft gavn af andre, tidligere behandlinger.

Det viser resultaterne, som er en del af et fase II-studie (DESTINY Breast01), der onsdag blev præsenteret (Abstrakt GS1-03) på SABCS-kongressen samtidig med at de blev udgivet i New England Journal of Medicine

”Selvom HER2-målrettede terapier, såsom trastuzumab (Herceptin), pertuzumab (Perjeta) og T-DM1, har ført til forbedrede resultater for patienter med avanceret HER2-positiv brystkræft, så er det uundgåeligt, at nogle af patienterne udvikler resistens overfor disse lægemidler, og vi har ikke en klar standard for behandling af disse resistente patienter,” udtaler læge og ph.d. Ian Krop, der er afdelingsleder ved Dana-Farber Cancer Institute, USA, og forskeren, der fremlagde resultaterne på SABCS.

”Der er et klart uopfyldt medicinsk behov for nye og forbedrede behandlinger for denne patientgruppe.”

Markant respons på anvendte dosis

I det nye fase II-studie involverede forskerholdet 253 patienter med metastaserende HER2-positiv brystkræft, der tidligere blev behandlet med T-DM1.

Patienterne havde gennemsnitligt modtaget seks forudgående behandlinger mod avanceret kræft, herunder målrettet HER2-behandling. 

I løbet af studiet modtog 184 patienter den anbefalede fase II-dosis på 5,4 mg/kg T-DXd.

Den samlede responsrate hos de 184 patienter, der modtog dosis, var 60,9 procent, hvoraf:

  • Seks procent opnåede komplet respons (CR).
  • 54,9 procent opnåede delvis respons (PR).
  • Og den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse var 16,4 måneder.

”Begge effektivitetsmål er væsentligt højere end dem, der er set i nogen anden undersøgelse af patienter med forbehandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft,” siger Ian Krop.

Sygdomskontrolraten hos de 184 patienter var 97 procent.

”Dette antyder, at langt de fleste kræftformer i denne patientgruppe ser ud til at have mindst en vis følsomhed over for dette middel,” udtaler Ian Krop og fortsætter:

"I overensstemmelse med dette forekom den objektive responsrate på T-DXd stort set uafhængig af tumorhormonreceptorstatus, forudgående eksponering for pertuzumab og tidligere historik med hjernemetastaser."

Bivirkninger er ikke ubetydelige

De fleste af patienterne, der modtog behandlingen, oplevede bivirkninger.

Faktisk havde 99 procent af patienterne behandlingsrelaterede bivirkninger (TEAE'er), hvor 57 procent oplevede TEAE'er af 3.grad eller højere, inklusive nedsat neutrofilantælling, kvalme, anæmi, nedsat antal lymfocytter og træthed; 15 procent af patienterne afbrød behandlingen på grund af TEAE. 

25 patienter fik konstateret interstitiel lungesygdom (ILD), og det er et alvorligt problem hos patienter, der behandles med T-DXd, vurderer Ian Krop 

”Mens bivirkningerne primært var klasse 1 eller 2, var der desværre fire dødsfald relateret til 5. klasse bivirkninger (2,2 procent af deltagerne). På grund af den potentielle toksicitet anbefaler vi tæt overvågning af tegn og symptomer på ILD. Hvis der er mistanke om ILD, skal evalueringerne omfatte højopløsnings-CT, lungemedicinsk konsultation, lungefunktionsundersøgelser og andre tests. Selvom data om behandling af T-DXd-induceret ILD er begrænsede, anbefales det, hvis det diagnosticeres, afbrydelse af behandlingen og hurtig indgriben med glukokortikoider.” 

En begrænsning ved undersøgelsen er, at dette var et enkeltarmsforsøg, og det er derfor ikke muligt at afgøre med denne undersøgelse, om T-DXd er mere effektiv end andre medicinske behandlinger.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift