Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskere vil forbedre overlevelsen og mindske senfølger ved vulvacancer

Et landsdækkende nyt forskningssamarbejde, der bliver det største nogensinde indenfor vulvacancer, skal hjælpe kvinder med vulvacancer til bedre overlevelse og færre senfølger.

Kræft i de ydre kønsorganer – vulvacancer – er en sjælden kræftform. Men sygdommen er i stigning, især hos yngre kvinder.  Hvert år rammes omkring 120 danske kvinder af vulvacancer. Sygdommen kan enten opstå som følge af en infektion med HPV eller på grund af andre årsager som eksempelvis hudsygdommen lichen sclerosus.

Viden, om hvorfor sygdommen opstår, kan være et vigtigt værktøj til at vælge den bedste behandling. På den baggrund indleder en forskergruppe fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet et nyt forskningsprojekt, der skal se på, om to faktorer i kræftknuden kan forudsige kvindernes chancer for at overleve sygdommen. 

Den ene faktor er måling af mængden af proteinet p16, som spiller en vigtig rolle i at regulere cellernes deling. Den anden er, hvorvidt kræften er opstået på grund af en infektion med HPV eller ej.

Chancerne for at overleve vulvacancer er god, især hvis den bliver opdaget tidligt. Kvinderne risikerer imidlertid alvorlige senfølger som lymfødem, diarre, vandladningsproblemer eller sammenvoksning af skeden. Det vil derfor være af stor betydning, hvis man kan blive klogere på, hvordan hver enkelt kvinde kan behandles bedst muligt. 

Forskning i en anden kræftform, som kan skyldes HPV, nemlig hoved-halskræft, har peget på, at kræft, der skyldes en infektion med HPV muligvis er mere følsom over for strålebehandling. Hvis det viser sig også at være tilfældet for vulvacancer, kan det måske være en af vejene til en bedre behandling.

Det nye projekt bliver et landsdækkende samarbejde mellem hospitaler på tværs af Danmark. Det gør det muligt at indsamle vævsprøver fra alle de kvinder, der er opereret for vulvacancer i årene 1978-2017, i alt omkring 1.500 vævsprøver. 

I Danmark har vi særlig gode muligheder for at lave denne type undersøgelser, som følger kræftpatienter over tid, fordi alle danskere har et personnummer, som bruges overalt i samfundet, og fordi vi har højkvalitets, landsdækkende registre. Disse to ting gør samlet set, at forskere kan følge patienter over tid med langt større præcision end i resten af verden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift