Stor EU-bevilling til dansk forskning i tidlig diagnostik af tarmkræft

Danske forskere fra Svendborg, med professor Gunnar Baatrup i spidsen, har modtaget seks millioner euro fra EU-kommissionen til et fireårigt forskningsprojekt, der skal realisere brugen af kunstig intelligens og kamerakapsler til at opsporing af tidlig tarmkræft. 

Den nye kamerakapsel-teknologi (Colon Capsule Endoscopy eller CCE) er en ny og mere skånsom metode end den traditionelle koloskopi, og den nye teknologi kan formentlig spare hospitaler for den væsentlige ressourcemæssige byrde, der er knyttet til koloskopering. Teknologien har potentialet til at erstatte op til 50-65 procent af alle koloskopier, lyder det i en pressemeddelelse udsendt af Odense Universitetshospital. 

Ved CCE sluger patienten en kapsel på størrelse med en vitaminpille, som så filmer tarmsystemet undervejs. En af barriererne for implementering af den nye teknologi er dog, at det kræver en del ressourcer at gennemgå undersøgelsesmaterialet for hver patient, hvilket er dyrt og kan medføre menneskelige fejl.

”Derfor har vi på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet i en årrække arbejdet på udvikling af algoritmer baseret på kunstig intelligens. Disse algoritmer kan hjælpe med billedanalyse i kamerakapselundersøgelserne og understøtte det faglige beslutningsgrundlag hos det kliniske personale,” udtaler Gunnar Baatrup, professor og forskningsleder på Klinisk Excellence-Center ved Odense Universitetshospital, i pressemeddelelsen.

Projektet hedder AICE (AI supported picture analysis in large bowel camera Capsule Endoscopy) og starter d. 1. september 2022. 

Bedre kvalitet og patientsikkerhed 

AICE-projektet har til formål at validere kvaliteten af de eksisterende algoritmer på data fra andre lande, der også anvender kamerakapsel-teknologien. Derudover er formålet at udvikle nye algoritmer samt et klinisk IT-system med fokus på patientens oplevelser og sikkerhed. 

Arbejdet i AICE skal undersøge, hvordan man kan implementere CCE-teknologien på en måde, som sikrer både klinisk kvalitet, patientsikkerhed og økonomiske ressourcer. Projektet afsætter desuden omfattende ressourcer til at arbejde med etiske aspekter ved brugen af kunstig intelligens i diagnostik.  

”Vi ønsker at udvikle en komplet og valideret AI-assisteret proces, der forbedrer CCE-diagnostik, så det bliver realistisk at implementere teknologien i klinisk praksis til gavn for patienter, sundhedsvæsen og samfund som helhed,” siger Gunnar Baatrup. 

I det multidisciplinære projekt deltager i alt 12 forskellige partnere fra EU og Skotland. Finansieringen kommer fra EU-kommissionen og UK Research and Innovation fra Horizon Europe Framework Programme under opslaget "Tackling diseases (2021) (HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04)."