Koloskopører finder flere adenomer om eftermiddagen end om formiddagen

Magnus Ploug

Sandsynligheden for at finde adenomer ved tarmkræftscreening varierer, alt efter, hvornår på dagen koloskopien udføres. Det viser en undersøgelse fra Sydvestjysk Sygehus.

Tidligere har flere udenlandske undersøgelser vist, at adenom-detektionsraten ved koloskopi er højere om formiddagen end om eftermiddagen. Forklaringen kender man ikke, men en hypotese er, at lægerne er mere friske om formiddagen.

Nu har forskere fra Sydvestjysk Sygehus lavet samme undersøgelse på baggrund af egne data fra fire års koloskopiscreening, og resultaterne er ikke helt som forventet.

”Vi formodede, at hvis der var en forskel, ville vi også være bedre om formiddagen, så vi var noget overraskede, da det viste sig at være lige omvendt,” fortæller Magnus Ploug, ph.d.-studerende og 1. Reservelæge på sygehuset. Han er seniorfatter til studiet, som er udgivet i tidsskriftet Annals of Gastroenterology.

Studiet inkluderer i alt 3659 koloskopier, som mellem 2014 og 2018 blev foretaget på Sydvestjysk Sygehus i forbindelse med tarmkræft-screeningsprogrammet. Resultaterne viser, at adenom-detektionsraten var 50,8 procent om formiddagen og 58,1 procent om eftermiddagen, hvilket udgør en statistisk signifikant forskel selv efter korrektion for køn, alder, FIT-værdi og endoskopørerfaring. Og det er der ikke umiddelbart en god forklaring på.

”Vi kan kun gisne om det. Et bud kan være, at der er forskel på, hvor godt patienternes tarme er udrenset. Men det er lidt kontraintuitivt, at de skulle være bedre udrenset om eftermiddagen. Os, der udfører koloskopierne, har omvendt en oplevelse af, at de faktisk er bedre tømte om formiddagen. Vi kan også se, at der ikke er flere koloskopier, som afbrydes om formiddagen grundet dårlig udtømning.”

Et andet bud er, at forklaringen skal findes hos koloskopørerne selv. Blandt andet fordi adenom-detektionsraten er lavest mellem klokken otte og ni om morgenen.

”Det må også overvejes som mulighed, at den lavere detektionsrate tidligt om morgenen kan skyldes for eksempel træthed, eller at man lige skal i gang rent teknisk,” siger Magnus Ploug.

Han påpeger også, at det kan have noget med tilrettelæggelsen af arbejdet at gøre. At man for eksempel kommer for sent i gang med den første koloskopi, fordi morgenkonferencen trækker ud, og derfor føler, at man hurtigt skal indhente den tid, man er kommet bagud.

”Jeg har egentlig ikke den oplevelse, at det gør sig gældende på vores afdeling, men hvis man skal gisne om mulige forklaringer, må det være en af dem.”

Øget opmærksom på kvalitet

Uanset hvad forklaringen er, har resultatet ført til øget opmærksomhed på kvaliteten af koloskopierne på Sydvestjysk Sygehus.

”Vi kan ikke tillade, at der er systematisk forskel på, hvordan vi undersøger patienterne,” mener Magnus Ploug.

Han har sammen med forskerkollegaerne fremlagt resultaterne på afdelingen, og den øgede opmærksomhed har måske båret frugt. Forskerne lavede nemlig efterfølgende et prospektivt studie med et helt andet formål, og da de løb tallene igennem, var forskellen mellem formiddag og eftermiddag udlignet. Magnus Ploug kan også fortælle, at de på Sydvestjysk Sygehus ikke længere koloskoperer mellem otte og ni om morgenen, men at det dog ikke er en konsekvens af studiet.

Han mener, at resultatet er interessant af to grunde.

Dels fordi det har skærpet opmærksomheden på kvaliteten af koloskopierne, dels fordi det viser, at man ikke uden videre kan overføre resultaterne af udenlandske forsøg uden først at undersøge problemet lokalt.

”Vi havde jo en klar forventning om, at såfremt tidspunktet på dagen havde betydning, ville vi være bedst om formiddagen, ligesom de internationale studier indikerer. Sådan var det som bekendt ikke, og det understreger vigtigheden af lokale undersøgelser,” siger Magnus Ploug.