Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Vi er meget glade for, at Medicinrådet har vurderet, at behandlingen er til gavn for patienter," siger Andreas Røder.

Nubeqa anbefalet mod non-metastatisk resistent prostatakræft

Medicinrådet anbefaler det anti-androgene lægemiddel Nubeqa (darolutamid) sammen med androgen deprivationsterapi (ADT) mod non-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC).

Darolutamid-behandlingen er blevet vurderet af Medicinrådets fagudvalg til den næsthøjeste merværdi – moderat merværdi - sammenlignet med standardbehandlingen til denne patientgruppe. Vurderingen baserer sig især på resultater fra fase III-studiet ARAMIS.

anbefalingen skriver Medicinrådet:

"Medicinrådet har lagt vægt på, at målene med behandling med darolutamid er livsforlængende, bivirkningerne er acceptable og håndterbare, samtidig med at patienternes livskvalitet ikke påvirkes i negativ retning ved behandlingen."    

I januar blev Erleada (apalutamid), et andet nyere anti-androgen præparat, anbefalet af rådet til denne patientgruppe.

Medicinrådet havde i 2019 ellers afvist de nye anti-androgene præparater på grund af manglende dokumentation for effekt på overlevelse, men ovenpå nye data, bl.a. fremlagt på ASCO2020, har Medicinrådet altså nu revurderet behandlingerne og fundet en væsentlig fordel med den nye behandling.

Udviklingen vækker glæde blandt urologerne, som bliver ansvarlige for behandlingen. 

”Udviklingen er i rekordfart indenfor prostatacancer, og det er utroligt glædeligt,” skriver Andreas Røder i en e-mail til Onkologisk Tidsskrift. Han er professor i urologi og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center ved Rigshospitalet.

”Vi er meget glade for, at Medicinrådet har vurderet den tilgængelige evidens på området og vurderet, at behandlingen er til gavn for patienter. De nyeste resultater (fremlagt på ASCO-GU-kongressen i foråret 2021, red.) bekræfter, at alle tre studier, der har undersøgt disse tredjegenerations-anti-androgener mod nmCRPC (apalutamid, darolutamid, enzalutamid), har vist forlænget overlevelse for patienterne sammenlignet mod placebo.”

”Det står derfor soleklart, at patienter i den situation bør tilbydes behandlingen,” skriver Andreas Røder. 

Ny indikation kalder på ny arbejdsgang

Der kan ikke aktuelt siges noget om fordele og ulemper ved valg af det enkelte lægemiddel fremfor et andet, og derfor venter klinikerne spændt på en udbudsproces, der vil være afgørende for, hvilket af de nye anti-androgener, som bliver standard i den kliniske hverdag, fortæller Andreas Røder.

Uanset hvilket præparat, der ender ud på toppen i udbudsprocessen, så kalder det på en ny form for overvågning af patienterne. 

”Det er vigtigt, at urologer bliver særligt opmærksomme på at intensivere overvågningen af patienter i kastrationsbehandling uden tidligere metastaser, men som har begyndende PSA-stigning,” skriver han i e-mailen.

Tidligere har denne patientgruppe ikke været fulgt tæt af den behandlende urolog. Og der er steder i Danmark, hvor denne patientgruppe følges hos deres praktiserende læge, fortæller Andreas Røder.

”Man må nu betvivle, om det er en god idé, da vi skal sikre rettidig omhu i opfølgning og behandling af patienter med kastrationsresistent prostatacancer. Der er tale om en specialistbehandling, som ikke kan varetages af praktiserende læger.” 

Han uddyber:

”De relevante skanninger, CT-skanning af thorax og abdomen samt knogleskintigrafi, skal bestilles når PSA-stigningstakten bliver mindre end 10 måneder. Er skanningerne normale, kan behandlingen iværksættes.”

 

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift