Qinlock øger ikke PFS frem for Sutent mod fremskreden GIST

Patienter med fremskreden gastrointestinal stromal tumor (GIST) opnår ikke længere progressionsfri overlevelse (PFS), hvis de behandles med Qinlock (ripretinib) frem for Sutent (sunitinib).

Det viser resultater fra fase III-studiet INTRIGUE, som dog peger på, at patienter behandlet med Qinlock efter imatinib-svigt oplever færre alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger.

I studiet, hvis resultater var udvalgt til januar-udgaven af ASCO Plenary Series, deltog 453 patienter med GIST, som var progredieret på eller havde intolerance over for imatinib-behandling. Patienterne blev randomiseret 1:1 til enten Qinlock 150 mg én gang dagligt (QD) eller Sutent 50 mg QD (fire uger on/to uger off). Hierarkisk testning blev udført for primære og vigtige sekundære endepunkter i en forudbestemt rækkefølge; testning af patienter med en KIT exon 11 primær mutation (Ex11 intention-to-treat [ITT]-population) gik forud for ITT-populationen for alle patienter (AP).

Færre hændelser med Quinlock

Resultaterne viste, at der ikke var en statistisk forskel i PFS mellem Qinlock og Sutent, hverken i Ex11 ITT, hvor PFS var 8,3 måneder mod 7,0 måneder (HR 0,88), eller i AP-populationen, hvor PFS var 8,0 måneder mod 8,3 måneder (HR 1,05). Data for samlet overlevelse (OS) var meget umodne, og den gennemsnitlige OS blev ikke nået i nogen af ​​armene.

Den samlede responsrate (ORR) var højere for Quinlock end for til Sutent i både Ex11 ITT (23,9 procent mod 14,6 procent) og AP ITT-populationen (21,7 procent mod 17,2 procent).

Resultaterne viste også, at færre patienter i Qinlock-armen oplevede grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger end Sutent-behandlede patienter (41,3 procent mod 65,6 procent). Blandt grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger med en forskel på mindst fem procent mellem armene havde Qinlock-behandlede patienter færre hændelser end patienter behandlet med Sutent. For hypertension var tallene eksempelvis 8,5 procent mod 26,7 procent), for neutropeni 0 procent mod 6,3 procent og for faldende neutrofiltal 0 procent mod 7,2 procent.

Sutent er godkendt til fremskreden GIST efter imatinib-svigt. Qinlock er en bredspektret KIT og PDGFRA switch-control tyrosinkinasehæmmer (TKI), som er indiceret til behandling af voksne patienter med GIST, som tidligere har modtaget behandling med tre eller flere TKI'er, inklusive imatinib.