Enhertu har effekt på mavekræft på tværs af HER2-subgrupper

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) har en klinisk meningsfuld effekt på tværs af specifikke undergrupper af patienter med HER2-positiv og HER2-low avanceret gastrisk kræft.

Det viser resultater fra en post-hoc eksplorativ biomarkøranalyse af fase II-studiet DESTINY-Gastric01 præsenteret på ESMO World Congress on GastroIntestinal Cancer 2021 (abstrakt #O-14).

DESTINY-Gastric01 inkluderede patienter med HER2-positiv avanceret gastrisk kræft, der viste progression på ≥2 tidligere behandlingslinjer. HER2-positive patienter var i en primær kohorte, hvor 125 patienter blev randomiseret til at modtage trastuzumab deruxtecan, og 55 patienter fungerede som kontroller; patienter med HER2-low-sygdom blev inkluderet i en enkelt eksplorativ-kohorte arm behandlet med trastuzumab deruxtecan.  

Den vævsbaserede analyse udført i trastuzumab deruxtecan-armen i den primære kohorte identificerede HER2-positivitet hos 87 patienter baseret på tumorprøver taget før trastuzumab-behandling og hos 38 patienter baseret på væv indsamlet efter trastuzumab. 

Begge patientundergrupper af patienter med prøver indsamlet før og efter trastuzumab-behandling viste et respons på trastuzumab deruxtecan i en eksplorativ analyse; Objektiv respons raterne (ORR) var henholdsvis 48,8 procent og 56,8 procent. 

Hos patienter testet før trastuzumab var median samlet overlevelse (OS) 12,1 måneder med trastuzumab deruxtecan sammenlignet med 9,3 måneder i kontrolarmen (hazard ratio [HR] 0,76; 95% konfidensinterval [CI] 0,46-1,2).

Hos dem, der blev testet efter trastuzumab-behandling, var median OS 12,5 måneder versus 8,1 måneder i de respektive arme (HR 0,28; 95% KI 0,13-0,63). 

I den eksplorative kohorte havde 30 patienter med baseline HER2ECD over 11,6 ng / ml en ORR på 36,7 procent sammenlignet med ORR 0 procent hos 10 patienter under 11,6 ng / ml cut-off. 

Hos 73 patienter med plasma-ERBB2-amplifikation var median OS 12,1 måned mod 13 måneder hos 41 patienter uden ERBB2-amplifikation (HR 1,0; 95% CI 0,57-1,80). 

Dog var median OS 21,2 måneder mod 12 måneder hos 81 patienter med copy number cut-off under 6 (HR 0,54; 95% KI 0,29-1,00) hos 33 patienter med ERBB2-copynumber over 6,0 i plasma.  

Hos 67 patienter med eksplorativ HER2ECD i primær kohorte, hvor cut-off værdien var 14,4 ng/ml, var median OS 14,3 måneder mod 10 måneder hos 57 patienter med HER2ECD under cut-off værdien (HR 0,56; 95% KI 0,33-0,95). I den eksplorative kohorte, hvor cut-off værdien for HER2ECD var 11,6 ng/ml, var median OS 10,1 måned hos 31 patienter med HER2ECD over cut-off-værdien og 4,3 måneder hos 11 patienter med HER2ECD under cut-off-værdien (HR 0,37; 95% CI 0,17-0,80).  

Ud fra resultaterne konkluderede forskerne, at der blev påvist en klinisk meningsfuld effekt med trastuzumab deruxtecan hos patienter med HER2-positiv avanceret gastrisk kræft uanset tidspunktet for testning af HER2-status i væv eller plasma ERBB2-amplifikation i ctDNA.