Dobbelt anti-HER-behandling i første linje øger PFS mod HER2-positiv metastatisk brystkræft

ESMO: Pan-HER-hæmmeren pyrotinib kombineret med trastuzumab og docetaxel (PyroHT) i første linje øger PFS sammenlignet med trastuzumab og docetaxel (HT) alene hos patienter med HER2-positiv metastatisk brystkræft. 

Det viser fase III-studiet, PHILA, der blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #LBA19). 

I studiet indgik 590 kvalificerede patienter fra 40 centre, der blev randomiseret og behandlet (297 i interventionsarmen (PyroHT) og 293 i kontrolarmen (HT)). 

Opfølgningsmedian var henholdsvis 15,8 måneder og 14,9 måneder. 

Resultatet viste, at:

  • PFS-medianen var signifikant længere for PyroHT end HT (24,3 måneder [95 % CI 19,1-33,0] vs 10,4 måneder [95 % CI 9,3-12,3]; HR, 0,41 [95 % CI 0,32-0,53]; P <10,0). 
  • De mest almindelige grad ≥3 uønskede hændelser var nedsat neutrofilantal (62,6 procent vs 65,2 procent), nedsat WBC-tal (53,2 procent vs 50,9 procent) og diarré (46,5 procent vs 3,1 procent). 
  • Grad 3 diarré forekom hovedsageligt under cyklus 1 og faldt væsentligt i cyklus 2 og derefter. Der forekom ingen grad 4 eller 5 diarré.
  • Alvorlige TRAE'er forekom i 24,9 procent vs. 6,1 procent af patienterne, og behandlingsrelaterede dødsfald forekom i henholdsvis 0 vs 0,3 procent af patienter.