"Det er flot, at man med sacituzumab govitecan kan opnå en overlevelsgevinst i så sen en linje,” siger Annette Raskov Kodahl.

Antistoflægemiddel-konjugat forlænger overlevelsen hos svært syge brystkræftpatienter

ESMO: Trodelvy (sacituzumab govitecan) forlænger den samlede overlevelse (OS) og livskvalitet hos patienter med metastatisk endokrinresistent HR+/HER2-negativ brystkræft, som har været igennem flere linjer kemoterapi.

Det viser analyser af de første OS-data fra fase III-studiet TROPiCS-02, som blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #LBA76).

”Det er svært syge patienter, som har fået flere linjer kemoterapi udover endokrin behandling og CDK4/6 hæmmer, så det er flot, at man med sacituzumab govitecan kan opnå en overlevelsgevinst i så sen en linje,” siger afdelingslæge på Odense Universitetshospital Annette Raskov Kodahl, som overværede præsentationen af studiet.

”Vi ser ofte, at studier viser en gevinst i progressionsfri overlevelse, men det er langt fra altid, det kan oversættes til OS. Det kan det her, hvilket gør lægemidlet interessant til denne patientgruppe, som ellers har meget begrænsede behandlingsmuligheder.”

Signifikant overlevelsesgevinst

TROPiCS-02 inkluderede 543 patienter med HR+/HER2-negativ brystkræft med endokrinresistens, som var behandlet med minimum to og maksimum fire tidligere linjer kemoterapi. 95 procent havde viscerale metastaser. Patienterne blev randomiseret 1:1 til sacituzumab govitecan eller onkologens valg af kemoterapi (capecitabin, vinorelbin, gemcitabin eller eribulin).

Sacituzumab govitecan forlængede PFS signifikant sammenlignet med kemoterapi – 5,5 måneder mod 4,0 måneder (HR 0,66; 95% CI 0,53-0,83).

Ved en median opfølgning på 12,5 måneder var den samlede overlevelse signifikant forlænget med sacituzumab govitecan – 14,4 måneder mod 11,2 måneder (HR 0,79; 95% CI 0,65-0,96).

Den samlede responsrate var 21 procent i sacituzumab govitecan-armen og 14 procent i kemoterapi-armen (OR 1,63; 95% CI 1,03-2,56).

Bedre livskvalitet

Da studiet opnåede OS-endepunktet undersøgte forskerne også, hvordan de to behandlinger påvirkede patienternes livskvalitet.

Sacituzumab govitecan forlængede tiden til forværring af livskvalitet og fatigue signifikant sammenlignet med kemoterapi. Der var dog ingen forskel på tiden til forværring af smerte i de to behandlingsarme.

”Det er positivt, at man foruden den kliniske effekt har undersøgt livskvaliteten, og det er væsentligt, at livskvaliteten ser ud til at være bedre med sacituzumab govitecan,” siger Annette Raskov Kodahl.

Mulig ny standardbehandling

Sacituzumab govitecan er et Trop2-rettet antistoflægemiddel-konjugat, som er godkendt af FDA og EMA til behandling af triple-negativ metastatisk brystkræft med to eller flere tidligere behandlingslinjer. Medicinrådet vurderer i øjeblikket behandlingen.

I TROPiCS-02 havde patienterne HR+/HER2-negativ brystkræft, hvilket udgør langt størstedelen af alle brystkræftpatienter.

”Sacituzumab govitecan til denne store patientgruppe tegner rigtig lovende, men rejser også flere spørgsmål. Trastuzumab deruxtecan har også vist flotte resultater i denne patientgruppe, men vi kender ikke til effekten af sacituzumab govitecan hos patienter, der tidligere har modtaget denne behandling” siger Annette Raskov Kodahl.

Hun hæfter sig desuden ved, at 30 procent af de screenede patienter ikke blev inkluderet i forsøget.

”Under præsentationen gik de ikke i detaljer med, hvorfor 30 procent ikke kunne inkluderes i forsøget. Det bliver spændende at se, hvad det skyldes, når studiet er publiceret. Spørgsmålet er, hvor stor en del af vores patientpopulation disse resultater kan overføres til.”

I TROPiCS-02 var bivirkningsprofilen med sacituzumab govitecan sammenlignelig med tidligere forsøg. Der opstod grad ≥3-bivirkninger hos 74 procent af patienterne mod 60 procent i kemoterapiarmen. Bivirkninger førte til behandlingsstop hos seks procent i sacituzumab govitecan-armen og fire procent i kemoterapi-armen. Der var seks bivirkningsrelaterede dødsfald med sacituzumab govitecan, svarende til to procent af patienterne.