Fysisk aktivitet mindsker brystkræftrisiko hos overvægtige, men ikke svært overvægtige

Ann Rosendahl

Risikoen for at få brystkræft mindskes markant ved høj fysisk aktivitet for kvinder med øvre normalvægt og overvægtige kvinder, og i særdeleshed for kvinder i overgangsalderen. Den samme risikoreduktion ses dog ikke for svært overvægtige kvinder.

Det fremgår af et nyt studie, der netop er udgivet i Cancers af en svensk forskergruppe på Lunds Universitet. Studiet viser, at høj fysisk aktivitet generelt afføder lavere risiko for brystkræft blandt kvinder, men de svært overvægtige kvinder opnår ikke en mærkbar effekt sammenlignet med overvægtige og normalvægtige.

“Det tyder på, at man skal fokusere på yderligere måder at forebygge brystkræft hos særligt de svært overvægtige,” siger Ann Rosendahl, docent og leder af Breast Cancer Prevention & Intervention ved Lunds Universitet og sidsteforfatter på studiet.

Forskerne bag studiet fandt overordnet set, at risikoen for at udvikle brystkræft faldt med 23 procent (HR = 0,77, 95 procent CI 0,66–0,90) hos kvinder, der havde høj fysisk aktivitet - svarende til over en times gang om dagen. Denne gevinst sås dog ikke blandt de svært overvægtige.

“Det betyder dog ingenlunde, at fysisk aktivitet ikke er en gevinst for svært overvægtige,”  understreger Ann Rosendahl. “Men det kunne indikere, at den øgede risiko for brystkræft, som svær overvægt medfører, udligner effekten af fysisk aktivitet, og at man derfor bør sætte ind flere steder mod denne gruppe.”

Denne antagelse bakkes op af Signe Borgquist, lærestolsprofessor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital: “Det er interessant at se, hvor meget fysisk aktivitet her kan påvirke risikoen til den gode side blandt nogle grupper. Studiet her giver os desuden et bedre grundlag for at fokusere på andre forebyggende indsatser hos de svært overvægtige kvinder.”

Studiet er det første af sin slags, der kigger på flere forskellige faktorer, der indikerer overvægt. Forskerne så både på kvindernes BMI, livvidde og fedtprocent, hvilket ifølge Ann Rosendahl giver et mere retvisende billede af, hvilken rolle overvægt kan spille i risiko for brystkræft.

Fysisk aktivitet gav størst gevinst i overgangsalderen

Studiet inddelte kvinderne både efter vægt og efter menopausal status, og her fandt forskerne den største gevinst ved høj fysisk aktivitet blandt kvinder i overgangsalderen, som havde en mindsket risiko for at udvikle brystkræft på 41 procent (HR = 0,59, 95 procent CI 0,36–0,98) samt hos de postmenopausale kvinder, hvor risikoen var 29 procent mindre (HR = 0,71, 95 procent CI 0,58–0,88).

Studiet medtog data fra 15.983 kvinder, som i de sidste 12 måneder inden forsøgets start blev vurderet i henhold til selvrapporteret fysisk aktivitet. I løbet af en median opfølgning på 23,2 år udviklede 1.302 kvinder brystkræft. Kvinder, der rapporterede en høj fysisk aktivitet, svarende til  over en times daglig aktivitet, havde 23 procent lavere risiko for at udvikle brystkræft på langt sigt (HR = 0,77, 95 procent CI 0,66-0,90) end dem, der rapporterede lav fysisk aktivitet.

Den største reduktion i risiko for brystkræft sås blandt kvinder med en livvidde i den lavere midt, tilsvarende tøjstørrelse M (HR = 0,63, 95 procent CI 0,42-0,92) og øvre midt, tilsvarende tøjstørrelse L (HR = 0,55, 95 procent CI 0,39–0,76), kvinder med et BMI-niveauer i den øvre normal (HR = 0,76, 95 procent CI 0,55–1,05) og i den overvægtige gruppe (BMI over 25 og under 30; HR = 0,66, 95 procent CI 0,51–0,86), samt blandt kvinder med fedtprocenter i den lavere midtergruppe (HR = 0,63, 95 procent CI 0,47-0,84) og i den øvre midtergruppe (HR = 0,72, 95 procent CI 0,52-1,00).

“Det bliver interessant at følge op med yderligere studier for at få mere viden om, hvordan risikoen fordeler sig inden for forskellige subgrupper af brystkræft samt tumorkarakteristika,” fortæller Ann Rosendahl.

Figur 1: Forskel i risiko for at udvikle brystkræft på langt sigt afhængig af fysisk aktivitet og opdelt efter menopausal status, tøjstørrelse, BMI og fedtprocent. De største positive udsving ses blandt de perimenopausale kvinder samt hos kvinder med middel livvidde. Kilde: PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35454864/.