Medicinrådet afviser Piqray mod ER+/HER2- brystkræft med PIK3CA-mutation

Medicinrådets anbefaler ikke national ibrugtagning af PI3K-hæmmeren Piqray (alpelisib) i kombination med fulvestrant til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft med PIK3CA-mutation. Beslutningen blev truffet på et møde 18. maj.

Baggrunden for afvisningen er, at Medicinrådet finder det usikkert, om Piqray i kombination med fulvestrant er lige så effektivt til at øge patienternes overlevelse som nuværende behandling med CDK4/6-hæmmere i kombination med fulvestrant. Samtidig kan behandlingen være forbundet med værre bivirkninger, mener rådet.

Medicinrådet anbefaler heller ikke Piqray i kombination med fulvestrant til patienter med PIK3CA-muteret lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft, der er progredieret på CDK4/6-hæmmer i kombination med en aromataseinhibitor (AI). Medicinrådet mener også, at effekten af behandlingen hos denne patientgruppe er meget usikker, fordi den kun er undersøgt i ganske få patienter. Samtidig er Piqray i kombination med fulvestrant forbundet med flere og værre bivirkninger end fulvestrant alene, påpeger Medicinrådet.

I anbefalingen lyder det, at kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af Piqray, er meget lav. Det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen.

Dyrere end den nuværende behandling

For patienter, som på nuværende tidspunkt kan betragtes som egnede til behandling med CDK4/6-hæmmere i kombination med fulvestrant, har Medicinrådet vurderet, at det vil koste cirka 15.000 kr. mere at behandle én patient med Piqray i kombination med fulvestrant end med den behandling, man bruger i dag. Medicinrådet har også vurderet, at regionerne vil skulle bruge cirka 800.000 kr. mere i det femte år efter en eventuel anbefaling.

For patienter, der får tilbagefald på behandling med en CDK4/6-hæmmer i kombination med en AI, har Medicinrådet vurderet, at det vil koste cirka 159.000 kr. mere at behandle én patient med Piqray i kombination med den behandling, man bruger i dag. Medicinrådet har også vurderet, at regionerne vil skulle bruge cirka 9,5 mio. kr. mere i det femte år efter en eventuel anbefaling. Beløbene er baseret på de officielle listepriser for lægemidlerne.

Rådets beslutning er truffet på baggrund af priser på lægemidlerne, som Amgros har forhandlet med lægemiddelfirmaerne. De forhandlede priser er fortrolige efter firmaernes ønske, og derfor må Medicinrådet ikke offentliggøre hverken de reelle priser eller omkostninger.