ASCO-guidelines: Immunterapi bør bruges før operation af højrisiko brystkræft i tidligt stadium

Keytruda (pembrolizumab) bør anvendes med neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af adjuverende pembrolizumab efter operation til patienter med tidligt stadie triple-negativ brystkræft.

Det skriver ASCO i en ’hurtigt’-opdateret version af deres behandlingsvejledning.

Helt præcist lyder anbefalingen, at pembrolizumab (200 mg hver tredje uge eller 400 mg hver sjette uge) i kombination med neoadjuverende kemoterapi bør gives til patienter med stadium II/ III triple-negativ brystkræft. Efterfulgt af pembrolizumab efter operation. 

Adjuverende pembrolizumab kan desuden gives samtidig med eller efter afslutning af strålebehandling, skriver ASCO. 

I tidligere versioner af retningslinjerne var der utilstrækkelig evidens til at understøtte tilføjelse af immuncheckpoint-hæmmere til standard neoadjuverende kemoterapi til patienter med triple-negativ brystkræft. 

Hændelsesfri overlevelse

Men det har ændret sig med publiceringen af resultaterne fra KEYNOTE-522, konkluderer ASCO. 

KEYNOTE-522 viste, at en median opfølgning på 39,1 måneder var pembrolizumab plus neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af adjuverende pembrolizumab efter operation forbundet med en signifikant forbedring af hændelsesfri overlevelse i forhold til placebo plus kemoterapi med tre-årige hændelsesfrie overlevelsesrater på henholdsvis 84,5 procent og 76,8 procent (HR 0. 95 procent CI [0,48, 0,82]; P < 0,001).

Dataene for overordnet overlevelse (OS) er endnu ikke modne; tre-årige OS-rater er henholdsvis 89,7 procent og 86,9 procent. 

De hyppigste behandlingsrelaterede bivirkninger af grad ≥ 3 (TRAE'er) var hæmatologiske. Endokrine lidelser, herunder hypo- eller hyperthyroidisme, binyrebarkinsufficiens, thyroiditis og hypofysitis, forekom hyppigere i pembrolizumab-kemoterapi-armen end i placebo-kemoterapi-armen med henholdsvis 26,8 procent og 9,1 procent.