Enhertu godkendt i USA til behandling af metastatisk brystkræft

Det HER2-rettede antistofkonjugat Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er blevet godkendt i USA til patienter med inoperabel og/eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som er behandlet med et tidligere anti-HER2-baseret regime.

Godkendelsen er baseret på data fra DESTINY-Breast03-studiet, som for nylig blev publiceret i The New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2115022). Resultaterne fra DESTINY-Breast-03 viser, at Enhertu reducerede risikoen for sygdomsprogression eller død med 72 procent i forhold til trastuzumab emtansin (T-DM1) hos patienter med HER2-positiv inoperabel og/eller metastatisk brystkræft, som tidligere er behandlet med trastuzumab og en taxan.

I studiet var sikkerhedsprofilen for Enhertu i overensstemmelse med tidligere kliniske forsøg, uden nye sikkerhedsproblemer identificeret og ingen grad 4 eller 5 behandlingsrelaterede interstitielle lungesygdomsbegivenheder.

Med baggrund i resultaterne fra DESTINY-Breast-03-studiet er markedsføringsansøgninger for Enhertu er i øjeblikket under behandling i EU, Japan og flere andre lande til behandling af voksne patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som har modtaget et tidligere anti-HER2-baseret regime.