Amcenestrant skuffer mod metastatisk ER+/HER2- brystkræft

SERD’en amcenestrant forbedrer ikke progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft sammenlignet med endokrin monoterapi.

Det viser opdaterede resultater fra fase II-studiet AMEERA-3, som dermed ikke opfylder sit primære endepunkt.

Amcenestrant er et optimeret oralt selektivt østrogenreceptornedbrydende lægemiddel (SERD), der binder til østrogenreceptorerne (ER) i brystkræftceller for at hæmme deres normale funktion og udløse nedbrydning, så de ikke længere kan bruges af tumorceller til at vokse.

AMEERA-3 er et åbent, randomiseret fase II-studie, som har evalueret effektiviteten og sikkerheden af ​​amcenestrant som monoterapi sammenlignet med enkeltstof endokrin behandling efter lægens valg hos patienter med ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, som tidligere har fået hormonbehandlinger. Det primære formål med AMEERA-3 var at bestemme, om amcenestrant forbedrede PFS sammenlignet med endokrin monoterapi.

Studier fortsætter

Studiets vigtigste sekundære effektmål var samlet overlevelse (OS), mens andre sekundære effektmål var objektiv responsrate, sygdomskontrolrate, klinisk fordelsrate og responsvarighed. Undersøgelsen sammenlignede også den overordnede sikkerhedsprofil i de to behandlingsarme og evaluerede sundhedsrelateret livskvalitet baseret på patientrapporterede resultater (PRO).

Selvom firmaet bag amcenestrant, Sanofi, er skuffet over resultaterne fra AMEERA-3, fortsætter de igangværende studier hos patienter med tidligere stadier af brystkræft med forskellige tumorprofiler, og hvor der anvendes forskellige standardbehandlinger som planlagt, oplyser Sanofi.