Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mere opmærksomhed på subgrupper og målrettede patientforløb

SABCS: Der bliver mere opmærksomhed på målrettede patientforløb for brystkræftpatienter, ikke kun afhængig af patienternes molekylære status, men også ud fra deres socioøkonomiske og fysiologiske forhold.

Det fortæller overlæge Ann Søegaard Knop, som er lægelig leder af Rigshospitalets onkologiske forskningsenhed.

”Det vil give god mening at få beskrevet og designet nogle forløb eller pakker for bestemte patientgrupper med bestemte issues. Det kan f.eks. være yngre kvinder, som ofte har nogle problematikker i forhold til fertilitet og lange behandlinger. Det kunne også være en god ide med målrettede forløb for de ældre såvel som for de svært overvægtige, hvor nogle studier viser, at behandlingen virker dårligere,” siger Ann Søegaard Knop og tilføjer:

”Forløbene skulle designes, så de kunne danne baggrund for forskning. Det er ikke noget, vi gør endnu, men noget, der er på vej.”

Med hensyn til inddelingen af patienternes brystkræft i molekylære subgrupper ser det ud til, at man også skal opdele HER2 i flere underkategorier og nu karakteriserer patienter, hvis tumorer udtrykker overfladeantigenet HER2 i så lav en grad, at de ikke tilbydes HER2-rettet behandling, som ’HER2 low’.

”Patienter, som er HER2 1+, regnes ikke for HER2-positive og får dermed ikke HER2-rettet behandling. Er patienterne HER2 2+ undersøger man cellen yderligere for at se, om der er genforøgelser i cellen. Er der det – hvilket kun gælder 25 procent af patienterne – får de tilbudt HER 2-rettet behandling. Patienter, som er HER 2 3+ får stort set alle HER2-rettet behandling,” siger Ann Søegaard Knop og fortsætter:

”Der er en stor gruppe, som ikke får HER2-rettet behandling, men som har større eller mindre grad af de her proteiner på overfladen af deres celler. Dem kalder man nu HER2 low.”

Over 40 procent af alle brystkræftformer udtrykker lave niveauer af HER2, men ingen anti-HER2-behandlinger er i øjeblikket godkendt til disse lavudtrykkende tumorer. For snart et år siden skød medicinalfirmaet Daiichi Sankyo gang i det globale fase III-studie DESTINY-Breast04, der skal vurdere sikkerheden og effektiviteten af antistofkonjugatet trastuzumab deruxtecan (T-Dxd) over for ’lægens valg’ hos patienter med HER2 low ikke-resekterbar og/eller metastatisk brystkræft, der tidligere er blevet behandlet med standard kemoterapi.

Sidste år på SABCS blev et lille faseI-studie, hvor 34 tungt behandlede brystkræft patienter med lavt udtryk af HER2 positive tumorer præsenteret. Her så man en responsrate på 50 procent og sygdomsstabilisering i 11 måneder.

I DESTINY-Breast04 vil 540 patienter fordelt på cirka 160 steder rundt om i verden indgå. Studiets primære effektendepunkt er progressionsfri overlevelse baseret på en blindet uafhængig central gennemgang. Sekundære effektivitetsendepunkter inkluderer progressionsfri overlevelse baseret på undersøgelsesvurdering, samlet overlevelse, objektiv responsrate og responsvarighed. Sikkerhedsendepunkter inkluderer alvorlige bivirkninger, uønskede bivirkninger i behandlingen og bivirkninger af særlig interesse. Sundhedsøkonomi og resultater af endepunkter fra forskningen samt farmakokinetiske og biomarkørens endepunkter også måles.

På SABCS viste resultaterne af fase II-studiet DESTINY-Breast01, at T-Dxd gav en markant effekt hos kvinder med stærkt forbehandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft.

”Det er imponerende, at patienter, som har fået så megen HER2-rettet behandling alligevel får en gevinst ud af behandlingen. Resultaterne får ingen betydning nu og her, men princippet bag behandlingen er på mange måder noget helt nyt og meget interessant,” siger Ann Søegaard Knop.

T-Dxd er sammensat af et HER2-antistof, en spaltelig tetrapeptid-baseret linker og en cytotoksisk topoisomerase I-hæmmer.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift