Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ann Knop: Stadig uklarheder med hensyn til immunterapi

SABCS: De præsentationer, der har været på SABCS vedrørende immunterapi ved brystkræft, har ikke gjort området nemmere at navigere i. Sådan lyder vurderingen fra lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet overlæge Ann Søegaard Knop.

Problemstillingen handler blandt andet om de metoder, der bruges til at påvise, om en patient vil have gavn af behandling med immunterapi eller ej. På SABCS har der været nogle gode præsentationer, der har påpeget, hvor stor forskel der er på de forskellige metoder, fortæller Ann Søegaard Knop.

”Om en brystkræftspatients sygdom er ’immunterapi-følsom’, afhænger af, hvilket assay patologen bruger, og hvilket væv der undersøges (primærknuden, eller metastasen). Bruger man metastatisk væv, er der forskel på, om det er hud, lymfeknude eller levervæv der undersøges. Problemstillingen omkring immunterapi handler altså blandt om, hvilket assay man bruger til at finde ud af, om patienterne er PD-L1-negative eller ej. F.eks. vil omkring 80 procent være PD-L1-positive, hvis man bruget et assay og en bestemt aflæsningsmetode, og omkring 40 procent, hvis man bruger et andet assay og aflæser på en anden måde,” siger Ann Søegaard Knop og tilføjer:

”Heldigvis er der nu lavet danske retningslinjer, der lyder, at patologerne selv kan bestemme, hvilke assays de vi bruge.”

Med hensyn til effekten af immunterapi mod brystkræft har et neoadjuverende studie vist god gavn af PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) kombineret med kemoterapi, mens et andet neoadjuverende studie – Tecentriq (atezolizumab kombineret med ikke-antracyklinholdig kemoterapi – ikke har vist effekt. Det er stadigt uklart, hvor længe man skal give immunterapi, og hvilken kemoterapi det bedst kombineres med, påpeger Ann Søegaard Knop.

”Inden for brystkræft forsætter vi de traditionelle behandlinger ved metastatisk sygdom, indtil det ikke længere virker eller indtil der kommer for mange bivirkninger. Hvis der så igen er aktivitet i sygdommen, bruger vi stort set aldrig det samme stof igen. Immunterapi skal måske kun bruges kortvarigt – eventuelt som induktion – og behandlingen kan måske gentages senere,” siger hun.

PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab), som i kombination med kemoterapi i august blev godkendt mod PD-L1-positiv metastatisk triple-negativ brystkræft af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), har ikke en særlig overbevisende sygdomsfri overlevelsesgevinst ved metastatisk sygdom men har til gengæld en overlevelsesgevinst på omkring ti måneder.

Selvom der endnu er mange spørgsmål, der mangler at blive besvaret, glæder Ann Søegaard Knop sig over, at immunterapi er rykket ind i brystkræftbehandlingen.

”Uanset hvad er det glædeligt, at vi har fået en mulighed til den patientgruppe, som har den dårligste prognose, nemlig de triple-negative kvinder, som får tilbagefald,” siger hun.

Medicinrådet har for et par dage siden vurderet, at Tecentriq i kombination med nab-paclitaxel til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 1 procent, giver en lille merværdi sammenlignet med paclitaxel. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat. Næste skridt er en sundhedsøkonomisk analyse samt prisforhandlinger med Roche, før Medicinrådet træffer den endelige godkendelse om, hvorvidt behandlingen skal indføres som standardbehandling i Danmark.

Ann Søegaard Knop anslår, at behandlingen vil være relevant for 140-180 patienter om året i Danmark.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift