Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Vi har stadig ikke data nok til at sige, hvordan vi ellers skal bruge det, og til præcist hvilke patienter, men resultaterne er så gode, at det står helt klart, at immunterapi har en plads,” siger Anders Bonde Jensen.

Immunterapi og neoadjuverende behandling største temaer i år

SABCS: Immunterapi og neoadjuverende behandling er de to temaer, professor Anders Bonde Jensen, der er overlæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, udpeger som de mest gennemgående og interessante på årets SABCS.

”Den væsentligste ting, som dog ikke kan omsættes til nye behandlingsændringer lige om hjørnet, er immunterapi, hvor der har været en række studier, som med stadigt større tydelighed peger på, at immunterapi har en væsentlig plads i behandlingen af brystkræft. I dag har vi kun solide data, ved behandlingen af patienter med triple-negativ brystkræft, som netop har fået et tilbagefald. Vi har stadig ikke data nok til at sige, hvordan vi ellers skal bruge det, og til præcist hvilke patienter, men resultaterne er så gode, at det står helt klart, at immunterapi har en plads,” siger Anders Bonde Jensen og forsætter:

”Jeg kan ikke forestille mig andet end, at vi inden for det næste års tid har nogle studier, som gør, at vi kan sige, at immunterapi skal bruges i flere situationer. Men det er ikke noget, vi får med hjem fra San Antonio i år.”

Medicinrådet har for et par dage siden vurderet, at Tecentriq i kombination med nab-paclitaxel til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 1 procent, giver en lille merværdi sammenlignet med paclitaxel. Næste skridt er en sundhedsøkonomisk analyse samt prisforhandlinger med Roche, før Medicinrådet træffer den endelige godkendelse om, hvorvidt behandlingen skal indføres som standardbehandling i Danmark.

Indtoget af immunterapi på brystkræftområdet vil i første omgang betyde, at man får nogle væsentligt bedre behandlingstilbud til de triple-negative brystkræftpatienter, hvor kemoterapi indtil nu har været det eneste at tilbyde, uden overbevisende resultater, påpeger Anders Bonde Jensen.

”Triple-negative patienter er ikke bare én gruppe, men en række grupper, som vi ikke har haft godt nok styr på. Vi begynder at få mere hold på dem, og dermed også på mere specifikke behandlinger, så der nok vil være en gruppe, som vil blive mere og mere ’negative’ – men den bliver stadigt mindre. Afhængigt af, hvilket assay man bruger, vil cirka halvdelen af dem være PD-L1-positive, og så er immunterapi en mulighed,” siger Anders Bonde Jensen.

Han spår, at det næste fremskridt inden for brystkræft handler om at lære at bruge immunterapi rigtigt.

”Vi håber hele tiden, at vi får et fremskridt i forhold til at blive bedre til at udpege de patienter, som kan få gavn af behandlingen. I øjeblikket er udfordringen, at vi lægger på og lægger på og lægger på. Vi har brug for at tage noget af. Det er vigtigt, at vi får helbredt de her kvinder, men vi skal også bekymre os om, den pris, de kommer til at betale. Den bliver større hver gang, vi lægger ovenpå,” siger Anders Bonde Jensen og tilføjer:

”Jeg håber, at vi snart kommer til en bedre og mere sikker måde at finde ud af, hvem der har gavn af hvad, så vi kan forudsige, at det vil gå nogle patienter lige så godt uden, at vi giver dem hele pakken.”

Fokus på neoadjuverende behandling

Udover immunterapi har der generelt været meget fokus på neoadjuverende behandling på dette års SABCS, blandt andet på General Session 5 fredag formiddag, fortæller Anders Bonde Jensen.

”Neoadjuverende behandling er noget, som giver mening at tilbyde stadigt flere af vores patienter. Ikke bare, fordi vi kan nå nogle bedre resultater med den strategi, men også fordi det giver mulighed for i højere grad at planlægge yderligere behandling mere rationelt ud fra, hvordan det går med den neoadjuverende behandling. General Session 5 har handlet om, hvorvidt vi med sikkerhed kan sige, hvornår den neoadjuverende behandling har fjernet alle tumorceller, og om hvorvidt man på sigt kan forestille sig, at det kan medføre, at patienterne skal have mindre behandling bagefter,” siger han.

I dag får mange brystkræftpatienter neoadjuverende kemoterapi, hvorefter de opereres og ofte også får strålebehandling, uafhængigt af om der er tumorceller tilbage eller ej, fordi man endnu ikke har fundet en måde, hvorpå man med sikkerhed kan udpege de patienter, hvor der ikke er flere kræftceller.

”Derfor bør patienterne stadig tilbydes operation, fordi vi ikke med sikkerhed kan sige, hvem der ikke behøver den,” siger Anders Bonde Jensen.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift