Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Verzenios også sikkert og effektivt for brystkræftpatienter over 65 år

SABCS: Verzenios (abemaciclib) medfører en markant forbedring af den progressionsfrie overlevelse (PFS) hos ældre kvinder over 65 år med HR + eller HER2-brystkræft.

Det viser en analyse af forskellige aldersgrupper i de to fase III-studier, MONARCH 2 OG MONARCH 3, der tilsammen havde deltagelse af 1.152 patienter i endokrin behandling (ET) med enten abemaciclib eller placebo. 

Resultaterne er netop blevet præsenteret (Abstrakt P1-19-10) på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, i Texas.

Analyser af MONARCH 2 og 3-undersøgelserne blev udført for tre aldersgrupper (kvinder i alderen <65 år, 65-74 år og ≥ 75 år).

Sikkerhedsdata fra de to forsøg inkluderede 59,7 procent patienter <65 år, 28,7 procent patienter mellem 65 og 74 år og 11,5 procent patienter ≥ 75 år.

Af dem modtog 768 kvinder abemaciclib plus ET og 384 kvinder fik placebo plus ET. Den hyppigste behandlingsrelaterede bivirkning var diarré, og den mest almindelige grad ≥3 TEAE var neutropeni.

Mens diarré (hvilken som helst grad) forekom med lignende forekomst hos abemaciclib-behandlede patienter på tværs af aldersgrupper, var klinisk relevant diarré (grad 2/3) højere hos ældre (<65, 39,5 procent; 65-74, 45,2 procent; ≥75, 55,4 procent); i gruppen ≥75 var diarré (grad 2/3) dog også højere for placebo plus ET (<65, 6,8 procent; 65-74, 4,5 procent; ≥75, 16,0 procent).

Tilsvarende var kvalme og nedsat appetit moderat højere (med 10-20 procent) i de to abemaciclib-behandlede ældre undergrupper. Træthed (hvilken som helst grad) var højere i de to abemaciclib-behandlede ældre undergrupper (<65, 34,8 procent; 65-74, 48,4 procent; ≥75, 51,8 procent), mens der ikke blev fundet nogen forskelle mellem de 3 placebo-undergrupper.

I modsætning hertil var forskellene i grad 3/4 neutropeni ikke forskellig grundet alder i hverken abemaciclib plus ET-armen (<65, 25,8 procent; 65-74, 27,4 procent; ≥75, 18,1 procent) eller placebo plus ET arm.

Selv om PFS var en smule dårligere for de ældre patienter over 65 år, der modtog abemaciclib sammenlignet med de yngre kvinder, så var den stadig over 35 procent bedre end placebo - altså en konsistent PFS-fordel med abemaciclib plus ET versus placebo plus ET i alle tre aldersspecifikke undergrupper i begge studier (tabel).

På trods af det begrænsede antal patienter i ≥75-gruppen med potentielt forvirrende komorbiditeter antyder sikkerhedsdataene, at patientuddannelse og passende håndtering af toksiciteter, herunder dosisjusteringer og brug af understøttende medicin til gastrointestinal toksicitet, kunne maksimere fordelen ved abemaciclib, konkluderer forskerne.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift