Medicinrådet vender tomlen nedad for Lonsurf mod kræft i mavesæk og mavemund

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale Lonsurf (trifluridin/tipiracil) til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom.

Afvisningen, der blev truffet på et møde i rådet 27. oktober, skyldes at Medicinrådet vurderer, at lægemidlet kun har en marginal bedre effekt og flere bivirkninger end lindrende behandling (best supportive care), som man bruger i dag. Derfor mener Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til Lonsurf vil være for høje i forhold til den effekt, der opnås.

Medicinrådet vurderer, at Lonsurf har en lille merværdi for patientgruppen sammenlignet med lindrende behandling. Rådet har lagt vægt på, at andelen af overlevende efter henholdsvis seks og 12 måneder er 14 procent og otte procent højere end med den nuværende behandling. Til gengæld ses der kun en meget lille forskel i den gennemsnitlige overlevelse. Lonsurf har også flere bivirkninger end den lindrende behandling, selvom det generelt er en veltolereret behandling, lyder det i Medicinrådets anbefaling.

Medicinrådet påpeger, at kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af Lonsurf med den lindrende behandling, man anvender i dag, er lav, og derfor kan nye studier med høj sandsynlighed ændre konklusionen.

Ifølge Medicinrådet vil det koste cirka 83.000 kr. mere at behandle én patient med Lonsurf end den behandling, man bruger i dag. Medicinrådet har også vurderet, at regionerne vil skulle bruge cirka 4,1 mio. kr. mere i det femte år efter en eventuel anbefaling. Beløbene er baseret på de officielle listepriser for lægemidlerne, og rådets beslutning er truffet på baggrund af priser, som Amgros har forhandlet med lægemiddelfirmaerne.