Opdivo plus kemo forlænger overlevelsen ved fremskreden mave- og spiserørskræft

ASCO: Opdivo (nivolumab) kombineret med kemoterapi forlænger den samlede og progressionsfri overlevelse sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med fremskreden HER2-negativ mave- og spiserørskræft.

Det viser nye overlevelsesdata fra CheckMate 649-studiet, som præsenteres på dette års virtuelle ASCO kongres (abstract #4002).

Nivolumab plus kemoterapi havde en statistisk signifikant overlevelsesgevinst i hele populationen sammenlignet med kemoterapi alene (HR 0,80; 99,3% CI 0,68–0,94; P = 0,0002). Der var ligeledes en gevinst ved progressionsfri overlevelse (HR 0,77; 95% CI 0,68–0,87).

De nye resultater inkluderer også opdaterede bivirkningsprofiler. 59 procent af patienterne i nivolumab plus kemoterapiarmen fik grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger. Det samme gjaldt for 44 procent af patienterne i kemoterapiarmen.

Forskerne konkluderer, at kombinationen nivolumab og kemoterapi forlængede overlevelsen i hele populationen, at bivirkningsprofilen var acceptabel, og at resultaterne giver yderligere grund til at vælge nivolumap plus kemoterapi som ny standardførstelinjebehandling til patienter med fremskræden mavekræft (GC), gastro-øsopfageal kræft (GEJC) eller adenokarcinom i spiserøret (EAC).

CheckMate-649 er det største randomiserede, fase III-studie, som har undersøgt en PD-1-hæmmer behandling i første linje til metastatisk mave- og spiserørskræft. Studiet inkluderede 1581 HER2-negative patienter med GC, GEJC eller EAC.