Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ni projekter udvalgt til at styrke kræftforskning og -behandling

Danish Comprehensive Cancer Center - DCCC uddeler 1,2 mio. kr. til ni projekter og netværk, der ønsker at styrke kræftforskning og behandling i Danmark. Pengene kommer fra en samlet pulje på fem mio. kr., der i 2018 er afsat til at støtte nationale, tværfaglige og tværdisciplinære initiativer.

I alt har 19 ansøgt om en samlet støtte på 3,1 mio. kr. De ni udvalgte projekter har alle det til fælles, at de involverer parter fra flere dele af landet og understøtter målsætningerne for DCCC om at styrke det nationale samarbejde, hurtig omsætning af forskningsresultater og tiltrækning af eksterne forskningsmidler og ekspertise.

”De mange gode ansøgninger giver et indblik i, hvad der sker i kræftmiljøerne rundt om i landet, hvilket vi i DCCC meget gerne vil være med til at formidle. Vi skal generelt i Danmark blive bedre til at vidensdele, og formålet med DCCC's opslag er, udover at støtte projekter og netværk, også at skabe synlighed om de gode initiativer rundt om i landet. Det er derfor også en forudsætning for at søge om penge, at initiativerne er åbne og kan offentliggøres på DCCC's hjemmeside,” siger Nils Brünner, medlem af Fagligt Udvalg for DCCC, i en pressemeddelelse.

Det er anden runde med opslag fra DCCC og selvom specialerne i ansøgningerne er bredt repræsenteret, så savner bedømmelsesudvalget stadig flere ansøgninger fra kirurgerne og universiteterne.

”Vi vil meget gerne understøtte den translationelle forskning og skabe et DCCC netværk, hvor alle discipliner inden for kræftområdet er repræsenteret, fra laboratoriet til patienten. Hvis vi kan hjælpe med at bygge broer ud til den kliniske praksis og patienterne, så er vi tættere på at nå DCCC' vision om at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling,” siger Cai Grau, formand for Fagligt Udvalg i DCCC, i en pressemeddelelse.

I foråret er der en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 16. april 2018, hvor forskere og klinikere på kræftområdet opfordres til at søge støtte til projekter, aktiviteter og netværk, der er nationalt forankret, det vil sige, at de inddrager deltagende parter på tværs af landet og er tværfaglige eller tværdisciplinære.

Den samlede pulje for 2018 er på fem mio. kr. og man kan søge om op til 200.000 kr. til én aktivitet

Interesserede ansøgere kan på www.dccccancer.dk  udfylde et ansøgningsskema og læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen.

De ni udvalgte projekter

’Evidensbaserede patientforløb ved operation for underlivskræft – dataforenkling og inddragelse’

Beløb: 75.000 kr.

Projektet retter sig mod kvinder, der opereres for kræft i underlivet. Formålet er at sikre, at den pleje, kvinderne modtager i forbindelse med deres operation, baserer sig på den bedste viden. Projektet består derfor af systematisk indsamling og anvendelse af kliniske data på nationalt niveau i kombination med inddragelse af kvindernes eget perspektiv på deres situation.

Bevillingsmodtager er Lene Seibæk, sygeplejerske, MHH, ph.d. Lektor ved Institut for Klinisk medicin, Aarhus Universitet samt seniorforsker i Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital. Medansøgere er gynækologiske afdelinger og klinikker på Aalborg Universitetshospital, OUH, AUH, Herlev Universitetshospital, Roskilde Universitetshospital, Rigshospitalet, GGCD og RKKP.

’Etablering af et nationalt samarbejde med henblik på fælles kliniske forsøg til afprøvning personlig medicin ved hæmatologiske kræftsygdomme’

Beløb: 150.000 kr.

Projektet skal etablere et nationalt samarbejde til udvikling af fælles kliniske protokoller, hvor personlig medicin afprøves til patienter med tilbagefald af hæmatologisk cancer. Samarbejdet etableres i form af to årlige workshops over tre år på de involverede afdelinger

Bevillingsmodtager er Tarec Christoffer El-Galaly, MD, DMSc, Aalborg Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling. Medansøgere er hæmatologiske afdelinger fra Rigshospitalet, OUH, Sjællands Universitetshospital, AUH, og Herlev Universitetshospital.

’MDT-konferencen – status og udviklingsperspektiver’

Beløb: 177.500 kr.

MDT-arbejdsgruppen vil undersøge status for implementering af MDT-konferencen - herunder 1) at identificere udfordringer og vellykkede initiativer ud fra individuelle oplevelser, 2) at identificere udviklingsområder for MDT-konferencerne, 3) at formulere udviklingspotentialer på baggrund af ovenstående.

Bevillingsmodtager er, på vegne af DMCG.dk – MDT udvalget, Lene Lundvall, overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet.

'The DBCG RT Recon Trial: Delayed-immediate versus delayed breast reconstruction in early breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. A multicenter randomized clinical trial’

Beløb: 100.000 kr.

Mange kvinder, som får fjernet brystet pga. brystkræft, ønsker en brystrekonstruktion. Hvis patienten skal have strålebehandling, foregår rekonstruktionen ofte først efter et år af frygt for, at strålerne vil beskadige rekonstruktionen. Det er dog sværere at opnå et godt kosmetisk resultat, da man ikke kan bevare den overskydende hud. Formålet med projektet er at undersøge en ny metode, kaldet delayed-immediate rekonstruktion, hvor der placeres en midlertidig protese under brystmusklen. Herved kan man bevare huden, indtil rekonstruktionen efter et år og opnå et bedre kosmetisk resultat.

Bevillingsmodtager er Dansk Brystkræft Gruppe (DBCG) herunder Tove Filtenborg Tvedskov, overlæge, Brystkirurgisk afdeling, Rigshospitalet.

’ECV cancer Symposium 2018’

Beløb: 137.000 kr.

Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Endvidere er formålet at udbrede videns- og erfaringsdeling samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag, sidstnævnte ved etablering af nationalt ECV forskningsråd under DECV eller et nationalt ECV forskningsnetværk.

Bevillingsmodtager er Michael Achiam, afdelingslæge, kirurgisk gastroenterologisk afdeling C, Abdominalcentret, Rigshospitalet. Medansøgere er Radiologisk Klinik, Onkologisk Klinik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Gastroenterologisk Klinik C, Klinisk Genetisk Klinik, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, Radiologisk afdeling AUH, Kirurgisk afdeling A, OUH og Department og Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC).

’Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operable cardiacancer’

Beløb: 80.000 kr.

Formålet med dette videnskabelige forsøg er at afprøve effekten af struktureret træningsforløb i forbindelse med operable cardiacancer. Specifikt, hvordan struktureret træningsforløb før og efter operation kan forbedre patienternes sundhedsprofil, mindske postoperative komplikationer og indlæggelsestiden og forbedre deres overlevelse. Projektet skal være et samarbejde mellem de større universitetshospitaler i Danmark. Samarbejdet kræver en optimalisering og især standardisering af patientens pre, per og postoperativ forløb i forhold til den tværfaglige behandling af cardiacancer.

Bevillingsmodtager er Pieter de Heer, Consultant Surgeon Upper GI Surgery, Rigshospitalet. Medansøgere er de onkologiske afdelinger fra OUH og Rigshospitalet, Center for Physical Activity Research og Abdominalcenter, Rigshospitalet, Øvre Gastrointestinal kirurgi, OUH og Mave tarm kirurgisk afdeling, AUH.

’Tværfagligt samarbejde til udvikling af en national strategi for udvælgelsen af patienter med lav-gradsgliomer til foton- eller protonterapi’

Beløb: 200.000 kr.

Når en læge skal afgøre, om en patient med hjernekræft har bedst gavn af foton- eller protonterapi, indgår der mange kliniske såvel som tekniske parametre i beslutningsprocessen. Dette skyldes bl.a. manglende viden om stråler og protoners bivirkninger i visse områder i hjernen. Indtil denne viden er på plads, vil der være en stor variation i patienter, der henvises til enten foton- eller protonbehandling. I projektet vil forskerne undersøge, hvilke parametre lægerne lægger mest vægt på og dermed skabe bedre nationale retningslinjer for, hvilke patienter, der skal henvises til enten foton- eller protonterapi.

Bevillingsmodtager er, på vegne af DNOG, Jesper Folsted Kallehauge, hospitalsfysiker, PhD, onkologisk afdeling, AUH. 

‘Who will benefit from intensified local treatment? – A failure prediction model for locally advanced non-small cell lung cancer’

Beløb: 120.000 kr.

Forberedelse af projekt om individualiseret strålebehandling af lungekræft baseret på, hvor der er størst risiko for sygdomstilbagefald. Patienter med stor risiko for tilbagefald lokalt bør behandles med mere intensiv lokal strålebehandling og patienter med stor risiko for spredning bør behandles med mere intensiv medicinsk behandling. Der søges støtte til efterprøvning af forudsigelsesmodel og til forberedelse af projektbeskrivelse og fondsansøgninger.

Bevillingsmodtager er, på vegne af DOLGs radioterapiudvalg, Gitte Fredberg Persson, MD PhD, Herlev-Gentofte Hospital. 

’DCCC shared decision making network (DCCC SDM)’

Beløb: 140.000 kr.

Projektet vil opbygge et nationalt netværk med fokus på shared decision making for strålebehandling af brystkræft i Danmark (DCCC SDM). Formålet er at udbrede kendskabet til shared decision making samt øge det nationale samarbejde, så implementering af shared decision making indenfor strålebehandling af brystkræft patienter kan foregå på baggrund af nationale forskningsprojekter.

Bevillingsmodtager er Troels Bechman, overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus. Medansøgere er onkologer og strålesygeplejesker fra Stråleterapiafdelinger samt forskere med interesse for shared decision making ved strålebehandling og brystkræft.

Politisk opbakning til ja/nej-klinikker på kræftområdet

Partier på begge fløje i Folketinget er forud for forhandlingerne om en politisk aftale på sundhedsområdet positivt stemte overfor at etablere såkaldte ja/nej-klinikker, der hurtigt skal kunne udrede patienter med diffuse symptomer, som kan være kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift