Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fase III-Studie: Sygdomsfri overlevelse fordoblet ved spiserørskræft

Adjuverende Opdivo (nivolumab) efter neoadjuverende kemoterapi forbedrer den sygdomsfri overlevelse (DFS) for patienter med resekteret øsofageal eller gastro-øsofageal kræft markant.

Det viser resultater fra fase III-studiet CheckMate 577.

I studiet, hvis resultater er publiceret i The New England Journal of Medicine, deltog patienter med resekteret fase II eller III øsofageal eller gastro-øsofageal kræft, der havde modtaget neoadjuverende kemoradioterapi og havde resterende patologisk sygdom. Patienterne blev tilfældigt fordelt i forholdet 2:1 til at modtage enten adjuverende Opdivo eller placebo. Det primære endepunkt var DFS, og medianopfølgningen var 24,4 måneder.

Resultaterne viste, at blandt de 532 patienter, der fik Opdivo, var den gennemsnitlige DFS 22,4 måneder, mod 11,0 måneder hos de 262 patienter, som fik placebo (HR for sygdomstilbagefald eller død 0,69).

Der blev set en større fordel ved Opdivo hos patienter med pladecellekræft (HR 0,61) end hos dem med adenokarcinom (HR 0,75). Fordelen blev også rapporteret hos patienter med lymfeknude-negativ sygdom (HR 0,74) og lymfeknude-positiv sygdom (HR 0,67), på tværs af tumorstadier hos patienter med HER2-positiv (HR 0,78) og HER2-negativ sygdom (HR 0,69) samt i patienter med tumorer, der var PD-L1-negative (HR 0,73) og PD-L1-positive (HR 0,75).

Den mediane fjernmetastasefri overlevelse var 28,3 måneder i Opdivo-gruppen og 17,6 måneder i placebogruppen. Risikoen for tilbagefald eller død var således 26 procent lavere med Opdivo-behandling end med placebo-behandling (HR 0,74).

Grad 3 eller 4 bivirkninger forekom hos 13 procent af patienterne i Opdivo-gruppen og seks procent i placebogruppen. Behandlingen blev afbrudt på grund af bivirkninger hos ni procent af patienterne i Opdivo-gruppen og hos tre procent i placebogruppen. Sundhedsrelateret livskvalitet blev opretholdt i behandlingsperioden.

Forekomsten af ​​øsofageal og gastroøsofageal kræft fortsætter med at stige i vestlige lande. Risikoen for tilbagefald efter neoadjuverende kemoradioterapi og kirurgi er høj, især blandt de 70-75 procent af patienterne, der ikke har et patologisk komplet respons (pCR). Den mediane samlede overlevelse blandt patienter uden pCR er kortere end den hos dem med en pCR, og resultaterne er endnu dårligere hos patienter med lymfeknudepositiv sygdom.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift