Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

BEP mod testikelkræft øger risikoen for hjertekarsygdom

Behandling med bleomycin-etoposid-cisplatin (BEP) mod testikelkræft er forbundet med stærkt øget risiko for hjertekarsygdom mere end et år efter behandlingsstart og mildt øget risiko efter 10 års opfølgning.

Det viser et dansk studie med Jakob Lauritsen fra Rigshospitalet i spidsen.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, blev kliniske data udtrukket fra den danske testikelkræftdatabase. For hver patient blev 10 mænd matchet på fødselsdato identificeret i den danske normale population ved stikprøveudtagning. Kardiovaskulære risikofaktorer, hjertekarsygdom og tilknyttede dødsfald blev identificeret i danske registre. Forbindelsen mellem behandling og resultater blev analyseret ved hjælp af separate Cox-modeller for hvert resultat. Kræftbehandling blev inkluderet som en tidsvarierende covariat.

I alt 5.185 patienter med testikelkræft og 51.850 mænd i den normale befolkning blev inkluderet i studiet. Median opfølgning var 15,8 år. Cirka 1.800 patienter blev behandlet med BEP, hvilket var forbundet med øget risiko for hypertension og hypercholesterolæmi.

Hazard ratio (HR) af hjertekarsygdom mere end et år efter påbegyndelse af BEP-behandling var som følger: myokardieinfarkt (HR, 6,3; 95% Cl, 2,9 til 13,9), cerebrovaskulær hændelse (HR, 6,0; 95% Cl, 2,6 til 14,1) og venøs thromboembolisme (HR, 24,7; 95% Cl, 14,0 til 43,6). Et år efter BEP-behandling faldt risikoen for CVD til normale niveauer, men efter 10 år blev der fundet stigende risici for hjerteinfarkt (HR, 1,4; 95% CI, 1,0 til 2,0) og hjertekardød (HR, 1,6; 95% Cl, 1,0 til 2,5).

Strålebehandling, som 780 patienter modtog, øgede risikoen for diabetes ved langvarig opfølgning (HR, 1,4; 95% CI, 1,0 til 2,0), men ikke risikoen for andre resultater. Ved overvågning af 3.332 patienter var kardiovaskulære risikofaktorer, hjertekarsygdom og kardiovaskulære dødsdata sammenlignelige med dem i den normale befolkning.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift