Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Genetisk information kan udpege patienter til strålebehandling

Genetisk information kan hjælpe med at identificere patienter, der sandsynligvis reagerer på strålebehandling, og forudsige, hvornår sygdomsforekomst efter stråling sandsynligvis vil opstå.

Det viser resultater fra to undersøgelser, der blev præsenteret på ASCO Breakthrough-kongressen 11.-13. oktober i Bangkok, Thailand.

I den første af undersøgelserne identificerede forskere mutationer i ATM-genet, der ser ud til at være forbundet med bedre respons på strålebehandling for kræft. At kunne forudsige, hvilke personer der vil have mest udbytte af strålebehandling, kan potentielt forbedre overlevelsen og hjælpe med at eliminere unødvendige bivirkninger og omkostninger, påpeger forskerne bag undersøgelsen.

I studiet undersøgte forskerne resultater af helgenom-screening af patienter i et prospektivt indsamlet strålebehandlingsregister. Af 134 patienter identificerede de 33 med mutationer i ATM- (11 patienter) og BRCA 1/2-gener (22 patienter). Ved sammenligning af respons på strålebehandling med en gruppe patienter uden mutationerne med lignende histologi, og som modtog lignende doser af stråling, fandt forskerne, at mutationer i ATM-genet var forbundet med bedre komplet respons (50 procent med ATM-mutation mod otte procent uden mutation), samlet respons (61 procent mod 24 procent) og lokal kontrolrate ved målrettede læsioner (94 procent mod 58 procent). Derudover varede responsen på behandlingen længere for patienter med muteret ATM (gennemsnitligt 11 måneder mod tre måneder).

”Stråling fungerer ved at beskadige DNA-strenge. Derfor kan et DNA-reparationsgen, der ikke fungerer, markere en tumor som følsom over for strålebehandling. I denne sammenhæng viste vores undersøgelse, at ATM-genet (et DNA-reparationsgen) kan tjene som en ny mutationsbaseret markør af radiofølsomhed, som kan udnyttes til personlig behandling i fremtiden,” siger forfatter på studiet Jason Joon Bock Lee fra Yonsei Cancer Center, Korea, i en pressemeddelelse.

I den anden undersøgelse identificerede forskere et genmønster, der kunne hjælpe med at forudsige, hvilke patienter med brystkræft der vil have tidligt eller sent sygdomstilbagefald efter strålebehandling. Evnen til at forudsige tidspunktet for tilbagefald kan potentielt ændre – og forbedre – behandlingsstrategier og bestemme, hvor lang tid der kræves opfølgning.

Tidligere havde forskerne identificeret en gensignatur forbundet med respons på strålebehandling blandt patienter med brystkræft. De udvidede disse resultater ved hjælp af data fra to kohorter af patienter, der havde gennemgået strålebehandling og brystbevarende operation. 119 patienter blev undersøgt for at udvikle en model, der korrelerede tidspunktet for tilbagefald med genekspression, mens en gruppe på 112 patienter tjente til at validere modellen. Den resulterende signatur inkluderede 41 gener. Baseret på validering var signaturens følsomhed til nøjagtigt at identificere tidligt versus sent tilbagefald 75 procent og specificiteten 100 procent.

”Historisk set har kvinder med brystkræft, der får tilbagefald inden for de første tre år, betydeligt dårligere resultater, herunder meget højere dødsrater af brystkræft. Hvis vi kan identificere disse patienter, før de udvikler tidlige, aggressive tilbagefald, kan vi muligvis være mere effektive til at behandle disse patienter,” siger hovedforfatter Corey Speers, som er adjunkt i strålingsonkologi ved University of Michigan, USA.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift