Valg af assay afgør mavekræftpatienters PD-L1-status

ASCO: Forskellige assays til at måle PD-L1-ekspression giver afvigende resultater, når de anvendes på de samme prøver fra patienter med kræft i maven, viser nyt observationsstudie.

studiet finder forskerne frem til, at et af de undersøgte PD-L1-assays har en hyppigere tendens til at give et positivt resultat end de andre. Det får forskerne til at konkludere, at mavekræftpatienter ikke uden videre kan skifte fra én checkpoint-inhibitor til en anden. Studiet viser, at det PD-L1-assay der er anvendt til at selektere patienter til inklusion i CheckMate-649-studiet (Agilent/Dako PD-L1 IHC 28-8 pharmDx), næsten dobbelt så hyppigt giver en positiv PD-L1-ekspression sammenlignet med det PD-L1-assay, der er brugt i Keynote-811-studiet (Agilent/Dako PD-L1 IHC 22C3 pharmDx).

”Vores studie fremhæver, at antistofferne (nivolumab og pembrolizumab red.) ikke uden videre kan udskiftes med hinanden,” udtaler studiets førsteforfatter, læge og Ph.D. Raghav Sundar fra National University Cancer Institute i Singapore i en artikel i ASCO Daily News.

Han tilføjer, at studiets fund udgør en reel udfordring, da de regulerende myndigheder endnu ikke har taget stilling til, hvilken af de to checkpoint-inhibitorer, der i praksis bør anvendes til patienter med fremskreden mavekræft.

CheckMate-649 har set på effekt og sikkerhed af Opdivo (nivolumab) plus kemoterapi til patienter med fremskreden mavekræft, mens Keynote-811 har undersøgt effekt og sikkerhed af Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Herceptin (trastuzumab) og kemoterapi til samme patienter.

Dobbelt så mange positive prøver

Studiet har undersøgt 362 prøver fra patienter med kræft i maven. Prøverne blev scoret for PD-L1-status og tilstedeværelsen af immunceller med en multiplex immunhistokemisk/immunfluorescens teknik.

Data viser, at andelen af PD-L1-positive prøver var ca. dobbelt så stor, når prøverne blev undersøgt med 28-8-assayet, end når de blev undersøgt med 22C3-assayet (CPS≥1: 70.3% vs 49.4%, p<0.001; CPS≥5: 29.1% vs 13.4%, p<0.001; CPS≥10: 13.7% vs 7.0%, p=0.004). Den gennemsnitlige CPS-score på 28-8 var næsten dobbelt så høj som på 22C3 (6.39 ±14.5 vs 3.46±8.98, p<0.001). Hvad angik CPS≥5 cut-off-værdien var der moderat overensstemmelse mellem de to assays.

Pembrolizumab var den første checkpoint-inhibitor på markedet. Antistoffet blev godkendt med 22C3-assayet som ledsagende diagnostisk redskab. Grundet stoffets foregangsstatus har langt de fleste laboratorier verden over mest erfaring med at anvende 22C3-assayet til at bestemme PD-L1-ekspression.  

Studiet bliver præsenteret på en poster-session lørdag d. 4. juni på ASCO.