Kisqali effektiv mod brystkræft selv efter sygdomsprogression på CDK 4/6-hæmmer

ASCO: Behandling med CDK 4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) og skift i endokrin terapi gav en signifikant gevinst i progressionsfri overlevelse hos patienter med HR-positiv, HER2-negativ inoperabel eller metastatisk brystkræft, selv efter patienterne tidligere havde fået behandling med en CDK 4/6-hæmmer og oplevet sygdomsprogression.

Det er resultatet fra det randomiserede fase II-studie MAINTAIN, som blev præsenteret på ASCO 2022 i weekenden (#abstrakt LBA1004).

Her fandt forskerne, at patienter med HR+/HER- metastatisk brystkræft fik en gevinst i progressionsfri på 2,53 måneder ved behandling med ribociclib samt et skifte i endokrin terapi. Alle patienter i studiet havde tidligere fået behandling med en af de tre CDK 4/6-hæmmere, men var progredieret.

"Dette er det første randomiserede studie, der viser fordelene ved ribociclib og skift af endokrin behandling efter progression på en CDK4/6-hæmmer," udtalte Kevin Kalinsky, læge, lektor og leder af klinisk brystonkologi ved Winship-kræftinstitut på Emory University, under præsentationen af studiet på ASCO 2022.

Signifikant forbedring

I MAINTAIN randomiserede man 119 patienter til at modtage enten 600 mg ribociclib plus at skifte endokrin behandling (n = 60) eller placebo og skifte af endokrin behandling (n = 59). Kvalificerede patienter var voksne kvinder eller mænd med HR+/HER- metastatisk brystkræft. Alle patienter havde progredierende sygdom efter tidligere at have modtaget endokrin behandling og en CDK4/6-hæmmer.

Man fandt en statistisk signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse for patienter, der var blevet randomiseret til endokrin terapi i form af enten fulvestrant eller exemestan plus ribociclib (median 5,33 måneder, 95 procent CI: 3,25–8,12 måneder) sammenlignet med fulvestrant eller exemestan plus placebo (median 2,76 måneder, 95,6 procent CI: 2,76-3,25 måneder) (HR = 0,56, 95 procent CI: 0,37-0,83, p = 0,004). Lignende resultater blev set i undergruppen, der fik behandling med fulvestrant, med en median progressionsfri overlevelse i ribociclib-armen på 5,29 måneder mod 2,76 måneder for placebo-armen (HR = 0,59, 95 procent CI: 0,38-0,91, p = 0,02). Efter 6 måneder var 42 procent progressionsfri i ribociclib-armen mod 24 procent på placebo. Efter 12 måneder var 25 procent progressionsfri i ribociclib-armen mod syv procent på placebo.

De fleste patienter havde fået Ibrance (palbociclib) som deres første CDK4/6-hæmmer (87 procent i ribociclib-armen mod 86 procent i placebo-armen), efterfulgt af ribociclib (henholdsvis 10 procent og 14 procent). To patienter (tre procent) i ribociclib-armen havde tidligere fået Verzenios (abemaciclib).