Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

En stor gruppe brystkræftpatienter kan sandsynligvis undgå postoperativ strålebehandling

ASCO: Patienter med low grade luminal A brystkræft kan muligvis helt undgå strålebehandling og dermed en lang række bivirkninger, viser ny forskning.

Ved hjælp af målingen af biomarkøren Ki67 i tumorceller kan patienter med low grade luminal A brystkræft identificeres og muligvis helt slippe for postoperativ strålebehandling, fordi strålingen ikke har afgørende betydning for tilbagefald. Det viser det prospektive fase III-forsøg LUMINA i Canada, der er præsenteret ved ASCO 2022-konferencen (Abstract LBA501).

I LUMINA-forsøget fulgte forskerne patienter på 26 behandlingssteder i Canada. De første to år ved halvårlige opfølgninger og derefter opfølgning én gang i året.

Kræfttypen er én af de mest udbredte former for brystkræft, der typisk behandles ved at fjerne tumoren med en brystbevarende operation samt opfølgende endokrin behandling og stråling. En behandling, der er behæftet med mange bivirkninger for en stor patientgruppe. I forsøget fulgte man derfor 500 patienter i alderen 55 år og opefter i fem år, der alle målte et niveau for biomarkøren Ki67 på 13,25 procent eller under i tumorcellerne, hvilket er foreneligt med kræfttypen luminal A. Patienterne modtog udelukkende endokrin behandling postoperativt.

Forskningen viste, at kun 2,3 procent af patienterne havde risiko for lokale tilbagefald. 1,9 procent var i risiko for at udvikle kræft i det modsatte bryst. 97,3 procent oplevede ikke tilbagefald, den sygdomsfri overlevelsesrate lå på 89,9 procent og den totale overlevelsesrate (OS) var 97,2 procent.

“Tidligere undersøgelser har vist, at andre tumorbiomarkører kan identificere patienter med meget lav risiko for tilbagefald, og at man derved kan udelade kemoterapi, da det næppe vil gavne. LUMINA-resultaterne viser, at kvinder med lave niveauer af Ki67-biomarkøren kan undgå betydelige akutte og sene bivirkninger relateret til strålebehandling, herunder træthed og sjældne livstruende bivirkninger i form af hjertesygdomme og andre kræftformer," siger hovedforfatteren bag forskningen og professor i onkologi ved McMaster University i Canada, Timothy Joseph Whelan.

Betydning for mange kræftpatienter

Et tidligere studie konkluderer, at kvinder over 60 år med samme type brystkræft, som kun fik foretaget en brystbevarende operation, havde en lav risiko for tilbagefald. Ligeledes viste andre studier, at fire til fem procent af kvinder over 70 år risikerer tilbagefald. LUMINA-resultaterne kan således medvirke til, at en stor gruppe patienter ikke skal udsættes for unødige bivirkninger. Det vækker begejstring hos læge, phD og ASCO-ekspert i strålingsonkologi, Corey Wayne Speers. I en pressemeddelelse i forbindelse med ASCO 2022-konferencen udtaler han følgende:

"Disse spændende data er meget betryggende og kan få betydning for et stort antal patienter med kræft, der kan have meget lav risiko for, at deres brystkræft vender tilbage

selv uden strålebehandling. Disse resultater er de første af en række nyere forsøg med brystkræft, der ser på at reducere behandlinger, der stadig er almindeligt anvendte men som måske ikke er nødvendige for udvalgte patienter,” sagde Corey Wayne Speers.

I

 

Kultur