Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin


”Det er et superflot resultat. Det er meget spændende og et helt andet princip at målrette en behandling mod HER2, selv når det er så lidt udtrykt,” siger Ann Søegaard Knop.

Superflot Enhertu-resultat kan ændre den måde man behandler brystkræft i fremtiden

ASCO: Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) fordobler næsten den progressionsfrie overlevelse (PFS) ved metastatisk brystkræft, der er hormonreceptor-positiv (ER+) og har et lavt HER2-udtryk, sammenlignet med kemoterapi. Samtidig er bivirkningerne mindre.

Det viser resultater fra fase III-studiet, DESTINY-Breast04, der blev præsenteret på den prominente session ’Plenary’, søndag den 5. juni under den amerikanske kræftkongres ASCO 2022 (abstrakt #LBA3). 

”Det er et superflot resultat. Det er meget spændende og et helt andet princip at målrette en behandling mod HER2, selv når det er så lidt udtrykt,” siger Ann Søegaard Knop, overlæge og lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet. 

Hun vurderer, at det kan ændre den måde, man behandler brystkræft på i fremtiden. 

Studiet er lavet på en større undergruppe af kvinder med metastatisk brystkræft - kaldet HER2-low – som i øjeblikket falder ind under kategorien HER2-negativ, da man ikke tidligere har haft anledning til at differentiere mellem HER2-negativ og HER2-low. 

Ca. 80 procent af alle brystkræfttilfælde er ER-positive, men langt størstedelen af dem er HER2-negative og har derfor ikke tidligere haft effekt eller mulighed for få de ellers potente HER2-målrettede behandlinger. 

Men over halvdelen af denne store gruppe er i virkeligheden HER2-low, og derfor er resultatet også en stor nyhed, der kan ændre, hvordan en stor del af metastaserende brystkræftpatienter vil blive behandlet i fremtiden. 

”Forhåbentligt bliver behandlingen godkendt i Danmark, men så skal vi også have ændret nogle rutiner omkring, hvordan vi rapporterer HER2-status ved metastatisk brystkræft. Vi - eller rettere patologen - rapporterer ikke rutinemæssigt om kræftcellerne udtrykker HER2-low, men oplyser om kræftcellerne er negative eller positive for HER2-undersøgelsen. Dette svar skal selvfølgelig standardiseres og nuanceres ” siger Ann Søegaard Knop. 

Halvering i risiko for sygdomsprogression

Resultatet viste efter 18,4 måneders opfølgning og for de brystkræftpatienter i undersøgelsen, der var hormonreceptor-positive (HR+), at:  

  • Behandling med T-DXd gav 49 procent mindre risiko for, at kræften ville udvikle sig.
  • Behandling med T-DXd gav 36 procent mindre risiko for død sammenlignet med dem, der modtog standard kemoterapi.
  • En progressionsfri overlevelse (PFS), den tid, hvor tumoren var stabil eller krympede, på 10,1 måneder mod 5,4 måneder for dem, der modtog standard kemoterapi.
  • Behandling med T-DXd gav en samlet overlevelse (OS) på 23,9 måneder, mens den var 17,5 måneder i kemoarmen.

Enhertu forbedrede også den samlede overlevelse signifikant for patienter med metastaserende brystkræft uanset hormonreceptorstatus. 

Det sekundære endepunkt for OS var også signifikant bedre i HER2-lav, HR+-undergruppen af ​​patienter, som fik trastuzumab deruxtecan sammenlignet med standardbehandling (23,9 vs. 17,5 måneder). 

Ifølge de offentliggjorte oplysninger er kvinderne i undersøgelsen tidligere blevet behandlet med én eller to linjer kemoterapi, før de indgik i studiet. Men det er ikke tydeligt, om de også har fået anti-østrogenbehandling, da det ville være en del af praksis i Danmark ved hormonrecetor-positiv brystkræft. 

”Det ser vi på, når resultaterne offentliggøres og publiceres – og vurderer, om resultaterne frit kan overføres til dansk klinisk praksis,” siger Ann Søegaard Knop. 

Færre bivirkninger fra lunger

Behandlingsrelaterede bivirkninger var færre i T-DXd-gruppen end hos de brystkræftpatienter, der fik standardkemoterapi (52,6 procent vs. 67,4 procent). 

Derudover ser det ud til, at man er blevet bedre til at modgå de alvorlige bivirkninger i lungerne, man har set i tidligere studier.  

”Man har været bekymret for alvorlige lungebivirkninger knyttet til T-DXd, som man tidligere havde fundet at være årsag til nogle dødsfald, men man kan se i de nyeste studier, at man bliver bedre og bedre til at håndtere bivirkningen. Hyppigheden bliver mindre og mindre,” siger Ann Søegaard Knop.

 

Kultur