Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lavdosis aspirin kan være alternativ til tarmresektion ved FAP

Lavdosis aspirin nedsætter sikkert forekomsten af tilbagefald af kolorektale polypper større end fem mm hos patienter med familiær adenomatøs polypose (FAP).

Det viser resultater fra en randomiseret, placebokontrolleret japansk undersøgelse, som foreslår aspirin som et alternativ til tarmresektion ved forebyggelse af kolorektalkræft hos mennesker med FAP.

I studiet, hvis resultater er publiceret i The Lancet Gastroenterology & Hepatology, deltog patienter i alderen 16 til 70 år, der havde haft mere end 100 adenomatøse polypper i tyktarmen og ikke havde fået foretaget forudgående tarmresektion. Før undersøgelsen gennemgik patienterne endoskopisk fjernelse af alle kolorektale polypper med en diameter på mindst fem mm. I randomiseringen blev der tilpasset for køn, alder (<30 år mod ≥30 år) og rygestatus.

Der var fire studiegrupper i undersøgelsen:

- aspirin (100 mg per dag) plus mesalazin (2 g per dag)

- aspirin (100 mg per dag) plus mesalazin-placebo

- aspirin-placebo plus mesalazin (2 g per dag)

- aspirin-placebo plus mesalazin-placebo

Det primære endepunkt var forekomsten af ​​kolorektale polypper på mindst fem mm efter otte måneder. Der blev også udført en protokolanalyse, der kun omfattede patienter, der tog mindst 70 procent af det tildelte lægemiddel.

I alt blev 104 patienter randomiseret til at modtage enten aspirin eller aspirin-placebo eller mesalazin eller mesalazin-placebo. I alt havde 26 (50 procent) af de 52 patienter, der ikke fik noget aspirin, kolorektale polypper på mindst fem mm efter otte måneder, mens det gjaldt 15 (30 procent) af de 50 patienter, der fik aspirin, 21 (42 procent) af de 50 patienter der ikke fik noget mesalazin og 20 (38 procent) af de 52 patienter, der fik noget mesalazin.

De mest almindelige bivirkninger var grad 1-2 øvre gastrointestinale symptomer. De forekom hos tre af 26 patienter, der fik aspirin plus mesalazin, en af 24 patienter, der fik aspirin plus mesalazin-placebo, og en af 26 patienter, der fik mesalazin plus aspirin-placebo. Der var én grad 4-hændelse i mesalazin plus aspirin-placebogruppen, men den var ikke relateret til behandlingen.

Samlet set konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at resultaterne tyder på en effekt af lavdosis aspirin hos patienter med FAP, og at det kan være et alternativ til forebyggelse af kolorektalkræft hos disse patienter. Den eneste nuværende etablerede behandling til forebyggelse af kolorektalkræft hos patienter med FAP er tarmresektion, som påvirker patienternes livskvalitet negativt.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift